Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1953
Categories 1953
1 sausis (27), 10 gruodis (26), 2 vasaris (27), 3 kovas (27), 4 balandis (24), 5 gegužė (24), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (26), 8 spalis (24), 9 lapkritis (23)
 

1. KALBINIAI VYSK. BARANAUSKO DARBAI IR NUOPELNAI 1953/1 sausis; Autorius : Pr. Skardžius
Vysk. Antanas Baranauskas, arba Baronas (1835-1902), yra nepaprastas žmogus: iš vienos pusės buvo gūdnas

2. KATALIKIŠKA ŠEIMA 1953/1 sausis; Autorius : DR. AG. ŠIDLAUSKAITĖ
Visiems žinoma, kas yra šeima. Juk iš šeimos kiekvienas esame išėję ir j šeimą daugumas mūsų vėl

3. VIEŠOSIOS NUOMONĖS FORMAVIMAS 1953/2 vasaris; Autorius : P. MALDEIKIS
Imdami laikraštį į rankas, daugumas žmonių paprastai pirmiausia j ieško naujausių žinių,

4. NAMŲ BAIMĖ 1953/3 kovas; Autorius : ANTANAS MACEINA
1 Sykį*) prisiartino prie Jėzaus vienas Rašto žinovas ir tarė: "Mokytojau, aš seksiu Tave, kur tik

5. PRISIKĖLIMO VILTIES ŽENKLE 1953/4 balandis; Autorius : KUN. DR. V. BALČIŪNAS
Didelės įtakos mums turi ne dabartinė mūsų išgyvenama tikrovė, bet mūsų tikimas ateities pasaulis.

6. AMERIKONIŠKOJI AUKLĖJIMO FILOSOFIJA 1953/5 gegužė; Autorius : DR. A. ŠERKŠNAS
l. Lietuvos mokykla buvo organizuota vokiečių pavyzdžiu. Vokiškoji pedagogika dominavo Europoje. Dėl to

7. KUNIGAS IR DVASININKAS (DVASIŠKIS 1953/5 gegužė; Autorius : PR . SKARDŽIUS
Dabartinėj lietuvių kalboj kunigas vartojamas jau nuo senesnių laikų, o dvasininkas, arba dvasiškis,

8. TIKRASIS DIDVYRIO VEIDAS 1953/6 birželis; Autorius : PR. GAIDAMAVIČIUS
Kaip naktis reikalinga žvaigždžių, taip aptemęs gyvenimas — didvyrių. Į juos krypsta žmonių akys

9. BENEDETTO CROCE 1953/7 rugsėjis; Autorius : J. JAKŠTAS
Benedetto Croce (1866. II. 25 - 1952. XI. 20), žymiausias šio šimtmečio pirmosios pusės italų

10. PETRO REGĖJIMAS arba BAŽNYČIA ir MODERNUSIS PASAULIS 1953/8 spalis; Autorius : ANTANAS MACEINA
"Ar Dievas yra tiktai žydų Dievas? Ar ne taip pat ir pagonių? Taip, ir pagonių". (Rom. 3,

11. Marijos apmąstymas 1953/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Marijos šimtmetis Enciklikos "Fulgens corona" (1953 m. rugsėjo 8 d.) paskelbtieji Marijos metai

12. Pijaus XII malda į Švč. Panelę Mariją 1953/10 gruodis; Autorius : Pijus XII
Į   ŠVČ.   PANELĘ   MARIJĄ Tavo dangiškosios grožybės sužavėti ir

13. MATERIALISITNES PASAULĖŽIŪROS LAIDAI LIETUVIŲ PEDAGOGIKOJE 1953/10 gruodis; Autorius : EL. VASILIŪNIENĖ
Vakarų kultūros daigus į mūsų tėvynę, tai, kas vakaruose buvo geriausia ideologiniu požvilgiu, kėlė

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai