Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1953 2 vasaris
 

1. ŠIAURĖS LIETUVOS KAIMO BUITIES FRESKA 1953/2 vasaris; Autorius : L. Miškinas
Jei kam nors ateitų j galvą mintis sudaryti lietuvių dailiosios prozos žemėlapį, tai pastebėtų, kad

2. BALYS RUKŠA: UGNIES PARDAVĖJAS 1953/2 vasaris; Autorius : J. Grainis.
Poezija. Išleido "Baltija" 1952 m. Toronto. Iliustravo Viktoras Bričkus. Pirmasis Balio Rukšos rinkinys,

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/2 vasaris; Autorius : Red.
Marius Katiliškis: UŽUOVĖJA. Iliustracijos Romo Viesulo. Išleido Terra, Chicago 1952. 361

4. CENTRINES EUROPOS ISTORIJA 1953/2 vasaris; Autorius : J. Jakštas.
O. Halecki: Borderland of Western Civilisation. A history of East Central Europe. The Ronald Press Co. New

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai