Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1953 3 kovas
 

1. TIES MAIRONIO LYRIKA 1953/3 kovas; Autorius : Administrator
Prel.  Pranciškus Juras Maironis:   PAVASARIO   BALSAI. Lyrika. XVII laida.

2. DIDŽIOSIOS ATGAILOS 1953/3 kovas; Autorius : A. Audrius
R.   SPALIS,   Didžiosios   Atgailos. Novelės. Išleido "Tremtis", 1952 m.

3. UŽMIRŠTI KRAŠTAI 1953/3 kovas; Autorius : A. Kučas
The FORGOTTEN REPUBLICS, Clarence A. M a n n i n g, Columbijos universiteto slavų kalbų associate

4. TAUTYBIŲ PROBLEMA RUSIJOJE 1953/3 kovas; Autorius : A. Bendorius
ROMAN SMAL - STOCKI: The Nationality Problem of the Soviet Union and Russian Communist Imperialism. 474 psl.

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/3 kovas; Autorius : Red.
Česlovas Grincevičius — VIDURNAKČIO VARGONAI, NEĮTIKĖTINOS PASAKOS, 131 psl., viršelis Telesforo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai