Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1953 5 gegužė
 

1. Mykolas Vaitkus: VIENATVĖJE. 1953/5 gegužė; Autorius : Aug. Raginis
Mykolas Vaitkus: VIENATVĖJE. Eilėraščiai. Išleido Nek. Pr. Seserų spaustuvė, Putnam, Conn, 1952. 182

2. PASKUTINIS JURGIO SAVICKIO ŽODIS 1953/5 gegužė; Autorius : L. M.
Lemtis pasirūpino, kad Jurgis Savickis nebegrįžtų į šventąją Lietuvą, kurios vaizdą jis ilgai

3. ATSIŲSTA PAMINĖTA 1953/5 gegužė; Autorius : Red.
Kazys Binkis: BALTASIS VILKAS. Pasaka. Iliustravo F. Ušinskaitė. Išleido Gabija. Brooklyn, 1953 m. 36 p.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai