Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1953 6 birželis
 

1. SAPNU PĖDOMIS 1953/6 birželis; Autorius : Jonas Aistis
V. Kazokas — SAPNŲ PĖDOMIS. Eilėraščiai. Išleido M. Morkūnas, Chi-cago, 1953 m. 63 psl. Vincas

2. BINKIO LYRIKA 1953/6 birželis; Autorius : Aug. Raginis
Kazys Binkis: LYRIKA. Redagavo ir įvadą parašė Jonas Aistis. Išleido Terra, Chicago, 1952 m. 116

3. ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS 1953/6 birželis; Autorius : Aug. R
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė: ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Išleido Chicagos Skautininkės. 1952 m. 126

4. LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS 1953/6 birželis; Autorius : J. Jakštas
M. Biržiška: Lietuvių Tautos Kelias į naująjį gyvenimą. I t. Galvojimai apie tautą savyje ir

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/6 birželis; Autorius : Red.
Francois Mauriac: GYVAČIŲ LIZDAS. Romanas. Iš prancūzų kalbos išvertė Jurgis Griška. Išleido Gabija,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai