Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1953 7 rugsėjis
 

1. LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA 1953/7 rugsėjis; Autorius : L. Dambriūnas
Dr. P. Jonikas, LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Išleido TERRA 1952 m. Čikagoje, 255 psl. Malonu, kad tremty

2. NAUJAS MALDYNAS 1953/7 rugsėjis; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O. F. M.
Kun. Stasys Yla; Sveika Marija — Mažasis maldynas, piešiniai dail. Telesforo Valiaus, išleido ir

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/7 rugsėjis; Autorius : Red.
ATSIŲSTA   PAMINĖTI IGNAS ŠEINIUS: Raudonasis Tvanas. Išleido Talka, New Ycrkas, 1953. 327 p.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai