Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1953 8 spalis
 

1. ŠVENTOJI INGA 1953/8 spalis; Autorius : Jonas Vakaris
ANTANAS ŠKĖMA: "ŠVENTOJI INGA". Išleido Terra. Chicago, 1952. 226 psl. "Šventoji Inga" autoriaus

2. GIMTOJI KALBA 1953/8 spalis; Autorius : Pr. Skardžius
Nepriklausomojoj Lietuvoj aštuonerius metus sėkmingai buvo leidžiamas vienintelis bendrines kalbos

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/8 spalis; Autorius : Red.
Kun. Dr. Jonas Gutauskas: Vaiko Dievas ir Religija. Religinis vei-ko auklėjimas ryšium su jo dvasine raida.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai