Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1953 9 lapkritis
 

1. VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA 1953/9 lapkritis; Autorius : Pr. Gaidamavičius
K. Dr. Jonas Gutauskas: VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA. Toronto. "Žiburiai". 1953 m., 328 psl. Kaina

2. PO RAGANOS KIRVIU 1953/9 lapkritis; Autorius : Aug. Raginis
Jurgis Jankus: PO RAGANOS KIRVIU. Dail. B. Vilkutaitytė-Gedvi-lienė. Išleido Gabija. 1953 m. 102 p. Kaina

3. A. Bendorius; LIETUVA 1953/9 lapkritis; Autorius : Dr. Vl. Viliamas
A. Bendorius; LIETUVA. Kraštas-gyventojai-kultūra. Sūduvos leidinys, 1952 m., pusi. 176 ir

4. VIETOJ AUTORIAUS NEPARAŠYTO LAIŠKO VERTĖJAMS 1953/9 lapkritis; Autorius : V. Vaitiekūnas
Giovanni Papini: POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS, išvertė iš italų kalbos d r. Petras

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/9 lapkritis; Autorius : Red.
J. Gliaudą: ORA PRO NOBIS. Romanas.   Iliustravo   V.   K.  

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai