Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1954
Categories 1954
1 sausis (22), 10 gruodis (28), 2 vasaris (26), 3 kovas (21), 4 balandis (19), 5 gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (21), 9 lapkritis (20)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Eilėraščiai 1954/1 sausis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
RUDENS   GIEDRA Lygumos ligi dangaus pratįso. Jau rūkai daubosna supūsti. Gluosnių

2. Poezija ir apie jį 1954/1 sausis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
NEW YORKO KRANTINĖS Nauji krantai bematant atsivers Šviesiai ūmu Dangaus, gėlės, moters Ir

3. RUBINO ŠIRDIS 1954/1 sausis; Autorius : SONĖ TOMARIENĖ
Kitą kartą, dar baudžiavos laikais, gyveno labai turtingas ponas. Turėjo jis dešimtis dvarų, šimtus

4. Eilėraštis 1954/1 sausis; Autorius : JUOZAS KĖKŠTAS
NU AU SOLEIL NOIR Šiame pasauly debesys lyja vėju ir alkiu. Lygumų upės po kapinynais kaitrą

5. ATGIMIMAS ARCHITEKTŪROJE: FRANK LLOYD WRIGHT 1954/1 sausis; Autorius : V. KIAULĖNIENĖ
Dabartinį architektūros stovį galėtume palyginti su sveikstančiu žmogum. Liga buvo ilga ir slėgė

6. XVI AMŽIAUS LIETUVIŲ ASMENVARDŽIAI 1954/1 sausis; Autorius : P. SKARDŽIUS
1. Liet. asmenvardžių svarba ir jų pažintis Lietuvių asmenvardžiai yra įdomūs tiek kalbos mokslui,

7. EUGENE O'NEILL 1954/1 sausis; Autorius : J. B.
Kai 1936 m. Nobelio literatūros premija buvo paskirta amerikiečiui Eugene Gladstone O'Neill, ne vienas

8. IVAN BUNIN (1870-1953) 1954/1 sausis; Autorius : L. M.
Pereitų metų lapkričio mėnesį Paryžiuje mirė žymus rusų senosios kartos rašytojas Nobelio premijos

9. Eilėraščiai 1954/2 vasaris; Autorius : Jurgis Вlekaitis
RUDENS    TEMA Nutrūkstančių gaidų pulkais pasikėlė su lapais nuo

10. Eilėraščiai 1954/2 vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
STIGMOS Nebuvo čia nei angelo, nei serafino, Alvernos kalno, jiečių ir vinių, Tik ta ilga liūdnų

11. Eilėraščiai 1954/2 vasaris; Autorius : VENANCIJUS ALIŠAS
POETUI Žydi marios per naktį pražydę Baltų putų baltuos pusnynuos. Debesėliai jose susibridę

12. DIDŽIOJI KRYŽKELĖ 1954/2 vasaris; Autorius : Jonas Aistis
Bernardas Brazdžionis, už eilėraščių rinkinį "Didžioji Kryžkelė" laimėjęs šių metų Liet.

13. ODĖ HEROJAMS 1954/3 kovas; Autorius : JONAS MEKAS
Kur jūs, mano vaikystės draugai, išmėtyti ir išdraskyti! Žaizdotom prisiminimų rankom žiūriu

14. IŠ SPAUSDINAMOS "ATSIMERKUS" KNYGOS 1954/3 kovas; Autorius : MYKOLAS VAITKUS
1.    LOPŠINĖ   Savo mirtkštam lopšely, kuriam ilsiesi smagiai, mano širdies

15. EDUARD WIIRALT 1898-1954 1954/3 kovas; Autorius : V. K. JONYNAS
Staigi mirtis iš gyvųjų tarpo išplėšė vieną iš ryškiausių estų tautos sūnų, kurio kūryba

16. Eilėraščiai 1954/3 kovas; Autorius : ALDONA BAUŽINSKAITĖ
NENDRĖS Subrido nendrės į upelį — Žuvelės manė — ąžuolai. Šešėliuose jų puotas kelia

17. IŠ ANTANO GARŠVOS UŽRAŠŲ 1954/3 kovas; Autorius : ANTANAS ŠKĖMA
FRAGMENTAS   IŠ   KNYGOS   "KELTUVAS"   Mano tėvas labai mėgo

18. Eilėraštis 1954/3 kovas; Autorius : Juozas Mikuckis
TAU   VIENAI Mano gulbių ežere — Gulbė tu liekniausią, Mano pasakų dvare — Meile

19. ŽYMIAUSIOS SROVĖS ESTŲ LITERATŪROJE XX-ME AMŽIUJE 1954/3 kovas; Autorius : H. P.
Naujosios estų literatūros gimimo metais galima laikyti 1905 m., kai rusų imperijoje suliepsnojęs

20. PAX VOBISCUM 1954/4 balandis; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
TEATEINA   TAVO   KARALYSTĖ Skelbdamas Tave, kaip šventas Jonas, Atėjau prie

21. Eilėraščiai 1954/4 balandis; Autorius : ALDONA NASVYTYTĖ
PASAKA Buvo kartą du vaikai — Seniai — seniai. . . Karaliaus buvo jie. — — — — —

22. VAIZDŲ AIDAI 1954/4 balandis; Autorius : M. Vaitkus
Vėl brėkšta, sklenda, lyg aušros šešėliai, vaizdų aidai tolių skaisčių dienų . .. Aidų

23. ESTAFETĖ 1954/4 balandis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Tikrai velnias, ne gegužis. Kas dieną pučia cementinis vejas, ir pumpurai rengiasi lįsti atgal po gerokai

24. SEMENIŠKIŲ IDILĖS 1954/5 gegužė; Autorius : JONAS MEKAS
Žiūriu aš atgal į jus, mėlyni mano vaikystės akiračiai! Vartau ir dėlioju senas ir begęstančias

25. RYTMEČIAI 1954/5 gegužė; Autorius : CZESLAW MILOSZ
Namas buvo augštas. Tamsoje šliaužė didelis mūras virš klevo lapų šlamesio, virš greitų kojų

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai