Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1954
Categories 1954
1 sausis (22), 10 gruodis (28), 2 vasaris (26), 3 kovas (21), 4 balandis (19), 5 gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (21), 9 lapkritis (20)
 

1. PROF. J. BRAZAIČIUI 50 METŲ 1954/1 sausis; Autorius : J. Grinius
Turbūt, nedaug tėra lietuviškos kultūros darbininkų, kurie nebūtų pažinę prof. Juozo Brazaičio dar

2. ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS RŪPESČIAI 1954/3 kovas; Autorius : JUOZAS ALAUŠIUS
1. Visuomenė ir šeštadienine mokykla Vienas mūsų giliųjų rūpesčių — lietuviškasis mūsų

3. SVEČIUOSE PAS VIZIJŲ POETĄ 1954/9 lapkritis; Autorius : PAULIUS JURKUS
Yra pasauly tik jaunystė, saule ir namai. Vytautas Mačernis, iš IV vizijos   Tai buvo 1944 metų

4. DAIL. VIKTORO VIZGIRDOS KŪRYBINIS KELIAS 1954/9 lapkritis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
VIKTORAS VIZGIRDA   AUTOPORTRETAS Apybraižos jo 50 metų amžiaus sukaktį minint Visos

5. ARK. JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJOS BYLOS EIGA 1954/9 lapkritis; Autorius : Kun. K. A. Matulaitis, MIC.
Dievo Tarnas Arkivysk. Jurgis Matulaitis Pirmą kartą tenka lietuviams vadovauti beatifikacijos byloje.

6. MYKOLAS SLEŽEVIČIUS 1954/9 lapkritis; Autorius : K. Žukas
Mykolas Sleževičius. Rašo: Julius Būtėnas, Mečys Mackevičius, Kazys Škirpa, Andrius Valuckas, Birutė

7. ARKIVYSK. M. REINĮ PRISIMENANT 1954/10 gruodis; Autorius : K. P. ALEKSA
Įvairiais keliais iš Lietuvos ateinančios žinios patvirtina, kad 1953 m. žiemą Vladimiro kalėjime,

8. VINCAS KRĖVE 1954/10 gruodis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
ŽMOGUS IR LIETUVIS Vincas Krėvė-Mickevičius yra tokia nepaprasta ir sudėtinga asmenybė, kad apie

9. SKUPTORIŲ JUOZĄ ZIKARĄ PRISIMINUS 1954/10 gruodis; Autorius : Paulius Jurkus
Juozas Zikaras, nuo kurio mirties lapkričio 10 suėjo dešimt metų, buvo vienas iš skulptūros meno

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai