Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1954
Categories 1954
1 sausis (22), 10 gruodis (28), 2 vasaris (26), 3 kovas (21), 4 balandis (19), 5 gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (21), 9 lapkritis (20)
 

1. MINDAUGAS IR JO KARŪNA 1954/1 sausis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Kritiškos   pastabos   septynių   šimtmečių (1253-1953)  

2. MINDAUGAS IR JO KARŪNA 1954/2 vasaris; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
(Tęsinys)   V. Pačioje Lietuvoje 13 amžiaus istorijos liudininkais liko tik gausūs nebyliai —

3. LEGENDARIŠKIEJI PRANCIŠKONŲ KANKINIAI VILNIUJE 1954/3 kovas; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
Kristaus mokslo skelbimas netikintiesiems visuomet pareikalauja aukų, nes žmonės, nenorėdami

4. 50 METŲ SPAUDOS LAIMĖJIMO SUKAKTĮ MININT 1954/4 balandis; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
Anei rašto anei druko mums turėt neduoda, tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi ir juoda. A. Baronas Šiuo

5. LEGENDARIŠKIEJI PRANCIŠKONŲ KANKINIAI VILNIUJE 1954/4 balandis; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
V.   14 PRANCIŠKONŲ  NUKANKINTŲ ALGIRDO LAIKAIS Iki šiol aprašytieji kankiniai

6. SENOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 1954/4 balandis; Autorius : Zenonas Ivinskis
Praeitieji metai lituanistinės knygos srityje buvo, palyginti, gana laimingi. Po dviejų tomų prof. M.

7. 50 METŲ SPAUDOS LAIMĖJIMO SUKAKTĮ MININT 1954/6 birželis; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
(Pabaiga)   Toj grynai knygų kovoje žymų vaidmenį suvaidino ir nuo 1875 m. užsimezgusi Amerikos

8. LIETUVIŲ TAUTOS ŽYGIŲ ŠALTINIAI 1954/7 rugsėjis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
KARALIAUČIAUS ARCHYVO SVARBA LIETUVOS PRAEIČIAI 1. Skaudus mūsų istorijos dokumentacijos

9. ATSIMINIMAI IŠ KNYGNEŠIŲ GADYNĖS 1954/7 rugsėjis; Autorius : KAN. M. VAITKUS
Kas, kuomet, kaip uždraudė mums raštą ir kaip savo tikslų siekė, apie tai gražiai bei išsamiai yra

10. TARP SENOVĖS IR VIDURAMŽIŲ 1954/8 spalis; Autorius : J. JAKŠTAS
Dėl mano pastabų prie P. Maldeikio straipsnio "Dviejų kultūrų sankryžoje" (ž. Aidai, Nr. 2, 1954)

11. UKRAINOS KOVA UŽ LAISVĘ 1954/10 gruodis; Autorius : E. ERDVILAS
(Tęsinys)   Raštija ukrainiečių kalba prasideda tik XVIII a. pačioj pabaigoj. Ligi tol visi

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai