Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1954
Categories 1954
1 sausis (22), 10 gruodis (28), 2 vasaris (26), 3 kovas (21), 4 balandis (19), 5 gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (21), 9 lapkritis (20)
 

1. KATALIKŲ VIENYBĖ 1954/1 sausis; Autorius : St. Golšanskis
Motto: Ne politika turi išgelbėti religiją, bet religija politiką. J. Balmes. Maždaug prieš

2. APIE MENO ESMĘ IR MENININKO KŪRYBINĘ PAREIGĄ 1954/2 vasaris; Autorius : JURGIS BALTRUŠAITIS
Šiemet sausio 3 d. suėjo dešimt metų, kai Paryžiuje mirė Jurgis Baltrušaitis. Jo "Poezija" buvo

3. VAIKO UGDYMAS TIESOS MEILEI 1954/2 vasaris; Autorius : DR. AG. ŠIDLAUSKAITĖ
Čia duosim žiupsnelį minčių tėvams ir mokytojams, kurie, nors pilni gerų norų, dažnai pamiršta

4. ALBERT SCHWEITZER Nobelio taikos premijos laureatas 1954/2 vasaris; Autorius : A. MACEINA
1.  Du simboliai Pernai buvo duotos dvi Nobelio taikos premijos. 1953 metų Nobelio taikos premija

5. DARBO MEDICINA - JOS REIKŠMĖ IR ATEITIS 1954/3 kovas; Autorius : DR. Z. J. BRINKIS
Darbo medicinos *) užduotis yra pritaikyti medicinos ir biologijos žinias darbo organizacijoje bei

6. EGZISTENCINIS LAIKAS 1954/4 balandis; Autorius : DR. P. CELIEŠIUS
Nieko, rodos, nėra aiškesnio ir tikresnio, kaip laikas. Net ir primityviausias žmogus juk žino, kad yra

7. MARIJOS IDĖJA 1954/5 gegužė; Autorius : ANTANAS MACEINA
Liturgijos žvilgis į Mariją Mėgindami atsakyti į klausimą, kas yra Marija, pažiūrėkime visų

8. KAD VISI BŪTUME VIENA 1954/5 gegužė; Autorius : VYSK. V. BRIZGYS
Amerikos lietuviai iš seniau, o tremtiniai nors po karo surado labai girtinų ir gražių vienybės ir

9. LIETUVIŲ MITOLOGINIAI VARDAI 1954/5 gegužė; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Apie lietuvių mitologinius vardus daugiausia lig šiol yra rašę kitataučiai, pvz. A. Brueckne-ris, A.

10. KRIKŠČIONYBĖS IR ŠVENTUMO SAMPRATA A. MACEINOS "SAULĖS GIESMĖJE" 1954/6 birželis; Autorius : A. BALTINIS
1. Šventieji — krikščionybės išraiška. Mūsų tragiškųjų katastrofų metu, kada, rodos, griūna

11. PASAULĖŽIŪRINES PASTABOS 1954/7 rugsėjis; Autorius : JULIUS GRAVROGKAS
Pereitame amžiuje buvo paplitusios pozityvizmo nuotaikos. Tai buvo perdėtas mokslinio intelektualizmo

12. REVOLIUCIJA MOKSLO PAŽIŪROSE 1954/8 spalis; Autorius : J. C. RUGIS
Paryžiuje, Sorbonoje, 1947 metų rudenį labai iškilmingai buvo paminėtos dešimtmečio sukaktuvės nuo

13. DANGUN PAĖMIMO DOGMOS AKTUALUMAS 1954/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
MARIJOS METAMS UŽBAIGTI * Nors Marijos kongreso iškilmės pirmoje eilėje yra skiriamos šimtametei

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai