Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1954 1 sausis
 

1. Eilėraščiai 1954/1 sausis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
RUDENS   GIEDRA Lygumos ligi dangaus pratįso. Jau rūkai daubosna supūsti. Gluosnių

2. Poezija ir apie jį 1954/1 sausis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
NEW YORKO KRANTINĖS Nauji krantai bematant atsivers Šviesiai ūmu Dangaus, gėlės, moters Ir

3. RUBINO ŠIRDIS 1954/1 sausis; Autorius : SONĖ TOMARIENĖ
Kitą kartą, dar baudžiavos laikais, gyveno labai turtingas ponas. Turėjo jis dešimtis dvarų, šimtus

4. Eilėraštis 1954/1 sausis; Autorius : JUOZAS KĖKŠTAS
NU AU SOLEIL NOIR Šiame pasauly debesys lyja vėju ir alkiu. Lygumų upės po kapinynais kaitrą

5. ATGIMIMAS ARCHITEKTŪROJE: FRANK LLOYD WRIGHT 1954/1 sausis; Autorius : V. KIAULĖNIENĖ
Dabartinį architektūros stovį galėtume palyginti su sveikstančiu žmogum. Liga buvo ilga ir slėgė

6. XVI AMŽIAUS LIETUVIŲ ASMENVARDŽIAI 1954/1 sausis; Autorius : P. SKARDŽIUS
1. Liet. asmenvardžių svarba ir jų pažintis Lietuvių asmenvardžiai yra įdomūs tiek kalbos mokslui,

7. EUGENE O'NEILL 1954/1 sausis; Autorius : J. B.
Kai 1936 m. Nobelio literatūros premija buvo paskirta amerikiečiui Eugene Gladstone O'Neill, ne vienas

8. IVAN BUNIN (1870-1953) 1954/1 sausis; Autorius : L. M.
Pereitų metų lapkričio mėnesį Paryžiuje mirė žymus rusų senosios kartos rašytojas Nobelio premijos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai