Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1954 3 kovas
 

1. ODĖ HEROJAMS 1954/3 kovas; Autorius : JONAS MEKAS
Kur jūs, mano vaikystės draugai, išmėtyti ir išdraskyti! Žaizdotom prisiminimų rankom žiūriu

2. IŠ SPAUSDINAMOS "ATSIMERKUS" KNYGOS 1954/3 kovas; Autorius : MYKOLAS VAITKUS
1.    LOPŠINĖ   Savo mirtkštam lopšely, kuriam ilsiesi smagiai, mano širdies

3. EDUARD WIIRALT 1898-1954 1954/3 kovas; Autorius : V. K. JONYNAS
Staigi mirtis iš gyvųjų tarpo išplėšė vieną iš ryškiausių estų tautos sūnų, kurio kūryba

4. Eilėraščiai 1954/3 kovas; Autorius : ALDONA BAUŽINSKAITĖ
NENDRĖS Subrido nendrės į upelį — Žuvelės manė — ąžuolai. Šešėliuose jų puotas kelia

5. IŠ ANTANO GARŠVOS UŽRAŠŲ 1954/3 kovas; Autorius : ANTANAS ŠKĖMA
FRAGMENTAS   IŠ   KNYGOS   "KELTUVAS"   Mano tėvas labai mėgo

6. Eilėraštis 1954/3 kovas; Autorius : Juozas Mikuckis
TAU   VIENAI Mano gulbių ežere — Gulbė tu liekniausią, Mano pasakų dvare — Meile

7. ŽYMIAUSIOS SROVĖS ESTŲ LITERATŪROJE XX-ME AMŽIUJE 1954/3 kovas; Autorius : H. P.
Naujosios estų literatūros gimimo metais galima laikyti 1905 m., kai rusų imperijoje suliepsnojęs

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai