Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1954 8 spalis
 

1. APIE LAIKĄ IR ŽMONES 1954/8 spalis; Autorius : Auq. Raginis.
Jonas Aistis: APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Išleido Terra. Chieago. 249 p. Mums trūksta literatūrinių

2. GIEDRA VISAD GRĮŽTA 1954/8 spalis; Autorius : A. T.
Tuo vardu pereitų metų pabaigoj "Tremties" leidykla Vokietijoj išleido K. Barėno novelių rinkinį. Jį

3. Į LAISVĘ 1954/8 spalis; Autorius : Ig. K.
Į LAISVĘ (politikos žurnalas). Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai. Vyr. redaktorius Juozas

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1954/8 spalis; Autorius : Red.
Jonas Aistis: APIE LAIKĄ IR ŽMONĖS. Išleido Terra, Chicago. 249 p. Jurgis Blekaitis: VARDAI VANDENIMS IR

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai