Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1956
Categories 1956
1 sausis (24), 10 gruodis (25), 2 vasaris (22), 3 kovas (19), 4 balandis (24), 5 gegužė (23), 6 birželis (24), 7 rugs. - 8 spal. (38), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. EILĖRAŠČIAI 1956/1 sausis; Autorius : JONAS MEKAS
Iš klasiškų  eilėraščių   VASAROS NAKTYS Šią naktį vandenų siuvėjos girdėjo,

2. LIETUVIŲ SOVIETINĖS LITERATŪROS POBŪDIS 1956/1 sausis; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Buvau prašytas paruošti paskaitą apie komunistinės lietuviškos literatūros idėjas, tačiau čia

3. Keturi Vilniaus katedros paveikslai 1956/1 sausis; Autorius : POVILAS RĖKLAITIS
Vilniaus katedra — V. Augustino nuotrauka KLAIDINGA T. NARBUTO REKONSTRUKCIJA PRIEŠ 100 METŲ*)

4. BITELEI 1956/1 sausis; Autorius : P. Stelingis
Išbučiuoji žiedelius, Paprastus, menkutėlius. Ne žvaigždžių tau skirtas kelias: Nusilenkti tik

5. NIEKO NEBENORIU LIESTI, 1956/1 sausis; Autorius : Liūnė Sūtema
tiktai žiūrėti į netikrą, patyčiai uždarytą savo vasarą tarpe gigantiškų namų. Keli

6. DAINŲ KRAITIS IŠ TĖVYNĖS 1956/1 sausis; Autorius : DR. J. BALYS
Tęsinys žiūr. "Aidų" 1955 Nr. 1. 23. JOKIM, BROLUŽIAI 1.    Jokim, brolužiai,

7. LITERATŪRINE PROBLEMATIKA IR LIETUVIŠKAS KAIMAS 1956/1 sausis; Autorius : J. Grinius
Rašydamas apie Alės Rūtos "Trumpos Dienos" romaną, vienas recenzentas pastebėjo, kad ir ateity dar

8. NAKTYS KARALIŠKIUOSE 1956/1 sausis; Autorius : Aug. R.
Liudas Dovydėnas: NAKTYS KA RALIšKIUOSE. Apysaka. Išleido Terra. Chicago, 1955. 168 p. ,Autorius šią

9. APIE MUZIKĄ MARIJAI 1956/1 sausis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Kaip visa muzikinė kūryba, taip ir Marijai skirtoji atsiremia j pirmąjį krikščioniškosios eros

10. EILĖRAŠČIAI 1956/2 vasaris; Autorius : KLEOFAS JURGELIONIS
SMŪTKELIUI Nors galiu Tave suprasti Ir kaip Dievą ir kaip žmogų, Negaliu Tavęs iš medžio

11. KORPORATYVIZMO PAVEIKSLAI 1956/2 vasaris; Autorius : P. DAUGINTIS, S. J.
Nekartą mūsų spaudoje ir šio žurnalo puslapiuose buvo rašyta apie korporatyvizmą ir jo doktrinos

12. DVI ALBANŲ LIAUDIES DAINOS 1956/2 vasaris; Autorius : Vertė Jonas Aistis
I Kai tu leidais pakalnėlėn Su gelsvos palaidinėlės Rankovėlėm paraitytom — Aš maniau, manęs

13. EILĖRAŠČIAI 1956/2 vasaris; Autorius : VITALIJA BOGUTAITĖ
DABARTIS Suirę plytos. Pamatai netekę atsvaros dainuoja . . . Ir debesys, prinokę lietumi, Nuplauna

14. MYLĖKIME IR NEDAŽYTĄ 1956/2 vasaris; Autorius : Al. Baronas
Sena muzika, kaip plokštelė apie narsų plėšiką Abdulą, grobusį moterų širdeles, kad šiandien

15. ADOMO GALDIKO KŪRYBOS KELIAS 1956/2 vasaris; Autorius : L. Andriekus
Šiemet sausio 7-21 d. Feigl galerijoje New Yorke įvyko Adomo Galdiko tapybos paroda, jau ne pirma šioje

16. EILĖRAŠČIAI 1956/3 kovas; Autorius : EUGENIJUS GRUODIS
DOVANA Kažkas žodžius įdėjo mano širdies tamson, kaip švino antspaudus į juodą, virpantį

17. VAIKŲ BEI JAUNIMO LITERATŪROS KLAUSIMU 1956/3 kovas; Autorius : V. ČIŽIŪNAS
Kalbėti gyvu ar rašytu žodžiu apie vaikų bei jaunimo literatūrą išeivijoje reikėjo prieš kelerius

18. PLAKATAS 1956/3 kovas; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Skaitau laikraštyje, kad vaikystės draugas išlaikė egzaminus ir tapo advokatu. Ir tai vienintelis

19. ŽYDI 1956/3 kovas; Autorius : LIŪNĖ SUTEMA
Mano lūpos neramios... prieblandoj šešėlis, pravirų durų, sunkus. Saulėleidyje besišypsančią

20. H. RADAUSKAS — 1955 M. PREMIJOS LAIMĖTOJAS 1956/3 kovas; Autorius : LRD
LRD 1955 metų grožines literatūros premija teko Henrikui Radauskui už poezijos knygą "žiemo;

21. A. BARONO "SODAS UŽ HORIZONTO" 1956/3 kovas; Autorius : J. Grinius
Kiekvieno krašto literatūroj yra nemažai knygų jaunimui, bet labai nedaug tėra dailiųjų kūrinių apie

22. PETRO KIAULĖNO KŪRYBA 1956/3 kovas; Autorius : V. Vizgirda
Kalbėti apie meno kūrybą, kuri jau yra užbaigta ir priklauso praeičiai, yra lengviau, o žvilgsnis iš

23. EILĖRAŠČIAI 1956/4 balandis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
ELEGIJA Aš norėjau prisiglausti prie gelsvos smiltelės, Aš norėjau paklausyti, kaip berželis

24. DEVYNIABROLĖS INTERPRETACIJA 1956/4 balandis; Autorius : JULIUS KAUPAS
Čia analizuoti pasirinkta "Devyniabrolė" yra savotiškas ir įdomus liaudies išminties dokumentas, eilę

25. EILĖRAŠČIAI 1956/4 balandis; Autorius : VINCAS KAZOKAS
MOTINA Skiriu savo ir savo vaikų motinai Kūdiki! Aš tavo motina! Ir aš virpu visa, nes taip

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai