Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1957
Categories 1957
1 sausis (24), 10 gruodis (20), 2 vasaris (19), 3 kovas (24), 4 balandis (17), 5 gegužė (22), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (19), 9 lapkritis (13)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. EILĖRAŠČIAI 1957/1 sausis; Autorius : JUZĖ AUGUSTAITYTĖ-VAIČIŪNIENĖ
LAŠAS ANT AKMENS Kai pirmutinis lašas ant akmens ištyška Ir volungė atskridus ima troškulį maišyt,

2. VELNIO ARIJA 1957/1 sausis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1.  Dostojevskio aktualumas Alois Dempf yra pasakęs, kad Dostojevskis priklauso prie didžiųjų

3. IŠ REMINISCENSIJŲ 1957/1 sausis; Autorius : JONAS MEKAS
VII. Štai vėl, sėdėdamas pajūrio smiltyse, pilstau, kaip geltoną smėlį, savo

4. PIO BAROJA 1957/1 sausis; Autorius : A. R.
Spalio 30 d. Madride mirė Pio Baroja, vienas iš dabartinės ispanų literatūros šulų. Išskyrus

5. DRAMOS KONKURSAS 1957/1 sausis; Autorius : Red
JAV Lietuvių Bendruomenės clevelando apylinkė skelbia konkursą dramai parašyti. Konkursą organizuoja ir

6. MORENŲ UGNYS 1957/2 vasaris; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
VANDENS PAGARBINIMAS Pagarbintas vanduo šaltinių, Pagarbintas giliųjų šulinių, Pavasario upių

7. EILĖRAŠČIAI 1957/2 vasaris; Autorius : GABRIELA MISTRAL
(1889 - 1957) MOTINOS DULKĖS Kodėl manęs jieškojai, žvelgdamas į žvaigždėtą naktį? Esu aš

8. VELNIO ARIJA 1957/2 vasaris; Autorius : ANTANAS MACEINA
TĘSINYS 4. Būties dualizmas Dostojevskio pergyvenime Kad būtis yra sukilusi, kad viršum šio regimojo

9. Į SAVO ŽEMĘ 1957/2 vasaris; Autorius : Vitalija Bogutaitė
Ateinu pas Tave, Kad laukiniai paukščiai Nebelankytų. Ateinu pailsėt — laiko kartumu Persunktą

10. GABRIELA MISTRAL — DIDŽIOJI MEILĖS POETĖ 1957/2 vasaris; Autorius : Paulius Stelingis
Sausio 10 d. Hempsteado ligoninėje prie New Yorko mirė garsioji Pietų Amerikos poetė Gabriela

11. "KANARĖLĖS" PREMJERA 1957/2 vasaris; Autorius : Coppelius
1956 m. spalio 20-21 dienomis Čikagoje jvyko Kosto Ostrausko "Kanarėles" pirmieji spektakliai. Del kiek

12. CREDO 1957/3 kovas; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Tikiu aš didįjį stebuklą — Dievo Žodį. Žodis sukūrė dangų, žemę ir žvaigždes ir vyšnios

13. EILĖRAŠČIAI 1957/3 kovas; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO Tuščias esu, kaip saulėgrąžos tuščias grūdas. Reprezentuoju

14. Prie kelio guli 1957/3 kovas; Autorius : KĘSTUTIS KEBLYS
. . . Eilinis John Still. Jo kojos nuslydusios griovin, rankos ištiestos priekin, nagai suleisti į dumblą.

15. DAILININKAS PAULIUS PUZINAS 1957/3 kovas; Autorius : P. Jurkus
Paulius Puzinas gimė Rygoje ir ten baigė mokslus. Į Latvijos meno mokyklą nepriklausomais laikais iš

16. EILĖRAŠČIAI 1957/4 balandis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
  GEGUTĖ Kantrus, o Viešpatie, esi Prie Nemuno pakrančhi — Gegutė per linksmai

17. PELENU DIENA 1957/4 balandis; Autorius : THOMAS STERN ELIOT
I T. S. ELIOT šiandien yra vienas įtakingiausių poetų šiapus ir anapus Atlanto. Gimė 1888 m. rugsėjo

18. KAIP TELESFORO VALIAUS GRAFIKON ATĖJO SPALVA 1957/4 balandis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
TELESFORAS VALIUS AUTOPORTRETAS (spalv. tipografija) Pirmieji pasimatymai su menininkais dažnai būna

19. DOSTOJEVSKIS SOVIETINIO LIETUVIO KRITIKO AKIMIS 1957/4 balandis; Autorius : Algirdas Vambra
Pereitais metais suėjo 75 metai nuo Dostojevskio mirties. Šios sukaktuvės buvo paminėtos ir

20. SAULĖGRĄŽA 1957/5 gegužė; Autorius : Leonardas Žitkevičius
Aš pakilau saulėgrąža į saulę. Bet saulė nusileido. Ant upės kranto dega laužas. O Dieve

21. GIRIŲ MERGAITĖ 1957/5 gegužė; Autorius : PAULIUS JURKUS
IŠTRAUKA IŠ "JUODVARNIŲ" POEMOS Sesuo Rūtele suranda brolius, bet dar negali JŲ išvaduoti. Ji turi

22. TRYS TRUMPI PASAKOJIMAI 1957/5 gegužė; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
1.  PASAKOJIMAS APIE ŠUNIUKĄ PIKĮ Kitą kartą gyveno vyras su žmona, ir jiedu turėjo šuniuką,

23. JOSE ECHEGARAY 1957/5 gegužė; Autorius : V. R.
Studijos, straipsniai ar net apžvalgos iš turtingos ispanų literatūros mums yra retenybe. Tad ir be

24. NAUJAS POSŪKIS A. GALDIKO KŪRYBOJE 1957/5 gegužė; Autorius : L. Andriekus
Adomas Galdikas, prieš penkerius metus atvykęs iš Paryžiaus j JAV, išvystė nepaprastą kūrybinį

25. TREMTIES LIETUVIŲ OPEROS TEMOMIS 1957/5 gegužė; Autorius : Vladas Jakubėnas
("Rigoletto" pastatymo proga) Tarpe naujų valstybių, atsiradusių po pirmojo pasaulinio karo, Lietuva

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai