Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1957
Categories 1957
1 sausis (24), 10 gruodis (20), 2 vasaris (19), 3 kovas (24), 4 balandis (17), 5 gegužė (22), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (19), 9 lapkritis (13)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. DAUKANTO KONTROVERSINIAI BRUOŽAI 1957/6 birželis; Autorius : JONAS MATUSAS
Rašysime apie kontroversinius arba abejotinus bruožus Simano Daukanto charakteryje. Pabrėžiame —

27. EILĖRAŠČIAI 1957/6 birželis; Autorius : ALFONSAS NYKA NILIŪNAS
MĖLYNOS ŽOLĖS GATVĖ (1955) Šią naktį visą laiką snigo, Ir aš, nubudintas švelnaus kaip rankos

28. Menulio Kalnai 1957/6 birželis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
Tu, tur būt, netiki man? Juk sakiau, kad mus pasitiks stotyje, bet jau nuo tenai esu tave pradėjus

29. SUSIMĄSTYMAS 1957/6 birželis; Autorius : Paulius Stelingis
Yra vardų, kuriuos tariant dreba nuo ašarų balsas, Ir dienų, kurių niekad negali

30. EILĖRAŠČIAI 1957/6 birželis; Autorius : KLEOFAS JURGELIONIS
Į NATSUKO Jei atminčiau, be laiko ir tolumų skirto Be varžto mūsii nevienodos paskirties, Vėl tavo

31. OPEROS KRIZĖ IR ATGIMIMAS 1957/6 birželis; Autorius : J. Grinius
Jau ne nuo šiandien kalbama apie operos krizę. Net toks buvęs lietuvių operos liūtas, kaip K.

32. EILĖRAŠČIAI 1957/7 rugsėjis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
KAIP VANDUO PASROVIUI Vėjas nuo upės atneša dumblo, žuvies ir pavasario kvapą, ir lengvą taktą,

33. PASAKOJIMAS APIE SIRAKŪZŲ POETĄ DIONIZĄ 1957/7 rugsėjis; Autorius : A. VAIČIULAITIS
Senovėje Sirakūzų mieste gyveno poetas vardu Dionizas. Istorijoje apie jį neišliko nieko, išskyrus tai,

34. PIRMOJI VARIACIJA 1957/7 rugsėjis; Autorius : JERZY S. SITO
(Iš ciklo "Trys variacijos su motyvu Meilė") Trijų žingsnių gatvelė, Trijų akmens

35. DAR APIE DEVYNBROLĖS INTERPRETACIJĄ 1957/7 rugsėjis; Autorius : Antanas Giedrius
Turime dvi ypatingas pasakas: Eglę — žalčių karalienę ir Devynbrolę. Abi tuodvi pasakos vaizduoja

36. DAILĖS PARODA ČIKAGOJE 1957/7 rugsėjis; Autorius : Paulius Jurkus
Čikagos dailės sluogsniai, turėdami gerą lietuvišką užnugarį rodo nemaža veiklumo. Turi jie ir savo

37. PATS NAUJAUSIAS METODAS MOKANT VAIKUS SKAITYTI 1957/8 spalis; Autorius : IGNAS MALĖNAS
Gyvename laikotarpi, kurs itin gausus išradimais. Tik beveik visi jie rikiuojasi technikos bei chemijos

38. PAVASARIO SIMFONIJA 1957/8 spalis; Autorius : JONAS AISTIS
VĖL kvepiancios gliciniju kaskados Putodamos nuo stogo žemen nusileis Ir vel pavasaris

39. PASKUTINIS PASIMATYMAS 1957/8 spalis; Autorius : ANTANAS TULYS
Šį pasimatymą aš ilgai stengiausi palikti neparašytą. Ir gal būtų gražiau, jei jis būtų palikęs

40. KŪRYBOS IR VEIKLOS METAI 1957/8 spalis; Autorius : L. Andriekus
Šį pavasarį dail. V. K. Jonynui suėjo 50 metų amžiaus. Lietuviškoji spauda tą mūsų žymaus grafiko

41. VYTAUTO MAŽELIO MENAS 1957/8 spalis; Autorius : V. K. Jonynas
Negausioje mūsų fotografų šeimoje Vytautas Maželis užima išimtinę vietą. Jei V. Augustinas ir A.

42. VINCO KRĖVĖS KŪRYBA LIETUVIŠKOSE SCENOSE 1957/9 lapkritis; Autorius : STASYS PILKA
ĮŽANGINĖS IR ASMENIŠKOS MINTYS APIE VINCĄ KRĖVĘ, MŪSŲ DRAMATURGIJOS PRADŽIĄ IR APIE TAUTINIO

43. JUOZUPO NAMUOSE 1957/9 lapkritis; Autorius : VINCAS KRĖVĖ
IŠ "DANGAUS IR ŽEMES SŪNŲ" ANTROSIOS DALIES SKYRIAUS BARABA,   JON ATANO

44. BERNELIŲ MIŠIOS 1957/10 gruodis; Autorius : Leonardas Andriekus
Skamba žingsniai Ant ledo, Ant sniego — Į Bernelių Mišias einat jūs. Ne Betliejaus žvaigždė

45. EILĖRAŠČIAI 1957/10 gruodis; Autorius : HENRIKAS RADAUSKAS
JŪRA Prieš miegą jūra keičia spalvą, Gaisruodama tarp akmenų, Ir puošia rūsčią dievo galvą

46. VINCO KRĖVĖS KŪRYBA LIETUVIŠKOSE SCENOSE 1957/10 gruodis; Autorius : STASYS PILKA
(Pabaiga)   Pirmas "Šarūno" pastatymas Lietuvoje Yra naivūs, laikinos reikšmes ir kuklūs

47. JEAN SIBELIUS 1957/10 gruodis; Autorius : Jeronimas Kačinskas
Šiemet rugsėjo mėnesį mirė visam pasauliui žinomas kompozitorius Jean Sibelius, suomių tautos

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai