Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1957
Categories 1957
1 sausis (24), 10 gruodis (20), 2 vasaris (19), 3 kovas (24), 4 balandis (17), 5 gegužė (22), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (19), 9 lapkritis (13)
 

1. PROF. DR. JUOZAS ERETAS 1957/1 sausis; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
"Tik tas užsitarnauja laisvę ir gyvenimą, kuris kasdien dėl jų kovoja", kadaise yra pasakęs J. W.

2. BRAZDŽIONIS S'IMPOSE 1957/3 kovas; Autorius : JONAS AISTIS
Gal ką nustebins šis prancūziškas veiksmažodis, bet man, iš arti sekus Bernardo Brazdžionio poetinę

3. PROFESORIUS IGNAS JONYNAS 1957/3 kovas; Autorius : DR. VANDA DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ
1884-1954 ........žmogus, kaip žvakė. Degi, liepsnoji, šildai ir švieti. Nepajunti, kaip jau

4. POVILAS ŽADEIKIS 1957/6 birželis; Autorius : J. Gendr.
11 d. Vašingtone mirė Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris JAV Povilas Žadeikis.

5. MEDŽIAGA MONOGRAFIJAI APIE NERĮ 1957/7 rugsėjis; Autorius : PROF. STEPONAS KOLUPAILA
Paminėtinos sukaktuvės Lygiai prieš 100 metų, 1857 metų vasarą, K. Tiškevičius surengė Neriai tirti

6. VINCO KRĖVĖS KŪRYBINIS VERŽLUMAS 1957/9 lapkritis; Autorius : KOSTAS OSTRAUSKAS
TEMATIKOS, ŽANRO IR FORMOS REIKŠMĖ JO KŪRYBOJE Yra rašančių, kurių kūrybą vertinant, tenka

7. DIDYSIS DZŪKAS 1957/9 lapkritis; Autorius : K. ŽUKAS
ŽIUPSNIS ATSIMINIMŲ APIE VINCĄ KRĖVĘ-MICKEVIČIŲ Su profesorium V. Krėvė-Mickevičium ilgą laiką

8. VINCO KRĖVES RAŠTŲ PASKUTINIS PUSLAPIS 1957/9 lapkritis; Autorius : Red
(Šiuo puslapiu Vincas Krėvė baigė savo gausią

9. VINCO KRĖVES VERTINIMAS DABAR LIETUVOJE 1957/9 lapkritis; Autorius : Red
Vinco Krėvės septyniasdešimtąjį gimtadienį minėjo spauda ir radijas Lietuvoje, nors klaidinga (spalio

10. JONAS BILIŪNAS - POETAS 1957/10 gruodis; Autorius : KOSTAS OSTRAUSKAS
KELETAS DUOMENŲ Nors Jono Biliūno prozai gana būdinga poetinis - estetinis polėkis, poetas žanro

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai