Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1957 1 sausis
 

1. EILĖRAŠČIAI 1957/1 sausis; Autorius : JUZĖ AUGUSTAITYTĖ-VAIČIŪNIENĖ
LAŠAS ANT AKMENS Kai pirmutinis lašas ant akmens ištyška Ir volungė atskridus ima troškulį maišyt,

2. VELNIO ARIJA 1957/1 sausis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1.  Dostojevskio aktualumas Alois Dempf yra pasakęs, kad Dostojevskis priklauso prie didžiųjų

3. IŠ REMINISCENSIJŲ 1957/1 sausis; Autorius : JONAS MEKAS
VII. Štai vėl, sėdėdamas pajūrio smiltyse, pilstau, kaip geltoną smėlį, savo

4. PIO BAROJA 1957/1 sausis; Autorius : A. R.
Spalio 30 d. Madride mirė Pio Baroja, vienas iš dabartinės ispanų literatūros šulų. Išskyrus

5. DRAMOS KONKURSAS 1957/1 sausis; Autorius : Red
JAV Lietuvių Bendruomenės clevelando apylinkė skelbia konkursą dramai parašyti. Konkursą organizuoja ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai