Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1957 2 vasaris
 

1. MORENŲ UGNYS 1957/2 vasaris; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
VANDENS PAGARBINIMAS Pagarbintas vanduo šaltinių, Pagarbintas giliųjų šulinių, Pavasario upių

2. EILĖRAŠČIAI 1957/2 vasaris; Autorius : GABRIELA MISTRAL
(1889 - 1957) MOTINOS DULKĖS Kodėl manęs jieškojai, žvelgdamas į žvaigždėtą naktį? Esu aš

3. VELNIO ARIJA 1957/2 vasaris; Autorius : ANTANAS MACEINA
TĘSINYS 4. Būties dualizmas Dostojevskio pergyvenime Kad būtis yra sukilusi, kad viršum šio regimojo

4. Į SAVO ŽEMĘ 1957/2 vasaris; Autorius : Vitalija Bogutaitė
Ateinu pas Tave, Kad laukiniai paukščiai Nebelankytų. Ateinu pailsėt — laiko kartumu Persunktą

5. GABRIELA MISTRAL — DIDŽIOJI MEILĖS POETĖ 1957/2 vasaris; Autorius : Paulius Stelingis
Sausio 10 d. Hempsteado ligoninėje prie New Yorko mirė garsioji Pietų Amerikos poetė Gabriela

6. "KANARĖLĖS" PREMJERA 1957/2 vasaris; Autorius : Coppelius
1956 m. spalio 20-21 dienomis Čikagoje jvyko Kosto Ostrausko "Kanarėles" pirmieji spektakliai. Del kiek

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai