Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1957 4 balandis
 

1. EILĖRAŠČIAI 1957/4 balandis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
  GEGUTĖ Kantrus, o Viešpatie, esi Prie Nemuno pakrančhi — Gegutė per linksmai

2. PELENU DIENA 1957/4 balandis; Autorius : THOMAS STERN ELIOT
I T. S. ELIOT šiandien yra vienas įtakingiausių poetų šiapus ir anapus Atlanto. Gimė 1888 m. rugsėjo

3. KAIP TELESFORO VALIAUS GRAFIKON ATĖJO SPALVA 1957/4 balandis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
TELESFORAS VALIUS AUTOPORTRETAS (spalv. tipografija) Pirmieji pasimatymai su menininkais dažnai būna

4. DOSTOJEVSKIS SOVIETINIO LIETUVIO KRITIKO AKIMIS 1957/4 balandis; Autorius : Algirdas Vambra
Pereitais metais suėjo 75 metai nuo Dostojevskio mirties. Šios sukaktuvės buvo paminėtos ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai