Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1957 6 birželis
 

1. DAUKANTO KONTROVERSINIAI BRUOŽAI 1957/6 birželis; Autorius : JONAS MATUSAS
Rašysime apie kontroversinius arba abejotinus bruožus Simano Daukanto charakteryje. Pabrėžiame —

2. EILĖRAŠČIAI 1957/6 birželis; Autorius : ALFONSAS NYKA NILIŪNAS
MĖLYNOS ŽOLĖS GATVĖ (1955) Šią naktį visą laiką snigo, Ir aš, nubudintas švelnaus kaip rankos

3. Menulio Kalnai 1957/6 birželis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
Tu, tur būt, netiki man? Juk sakiau, kad mus pasitiks stotyje, bet jau nuo tenai esu tave pradėjus

4. SUSIMĄSTYMAS 1957/6 birželis; Autorius : Paulius Stelingis
Yra vardų, kuriuos tariant dreba nuo ašarų balsas, Ir dienų, kurių niekad negali

5. EILĖRAŠČIAI 1957/6 birželis; Autorius : KLEOFAS JURGELIONIS
Į NATSUKO Jei atminčiau, be laiko ir tolumų skirto Be varžto mūsii nevienodos paskirties, Vėl tavo

6. OPEROS KRIZĖ IR ATGIMIMAS 1957/6 birželis; Autorius : J. Grinius
Jau ne nuo šiandien kalbama apie operos krizę. Net toks buvęs lietuvių operos liūtas, kaip K.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai