Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1958 1 sausis
 

1. EILĖRAŠČIAI 1958/1 sausis; Autorius : LEONARDAS ŽITKEVIČIUS
V. Petravičius — Našlaitė (lino raižinys) EMIGRANTAS Emigrantas didmiesčiu eina, Kurį tėvo -

2. KRAITINIS SUOLAS 1958/1 sausis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
 Taip jau, turbūt, buvo žadėta, nes ko gi kitaip Mykolas Vanagas iš Kartenos ir Gailiai iš

3. NEŠA MANE ŽEMĖ 1958/1 sausis; Autorius : VITALIJA BOGUTAITĖ
I. Jei šiandien soduos Dar pavasaris žydėtų Ir palaidūnas vėjas Žaistų šakose — Man būt

4. PRIGIMTA IR IŠMOKTA KALBA 1958/1 sausis; Autorius : VYDŪNAS
Jaunas žmogus kartą skaitė knygą, kurioj buvo skelbiamos kalbos, sakytos, turbūt, 1878 tnetais Stokholme

5. MIRTlS IR MERGAITĖ 1958/1 sausis; Autorius : Matthias Claudius
MERGAITĖ Šalin, mirtie žiaurioji,— Dar nebaigiau dainos! Dar neisiu, nors ir moji! Neliesk manęs

6. GEORGES BERNANOS 1958/1 sausis; Autorius : M. Krupavičius
(1888-1948) "Nëra jokis perdėjimas kalbėti apie didžiulį religinį atgijimą Prancūzijoje šio

7. DAIL. VIKTORO PETRAVIČIAUS PORTRETAS 1958/1 sausis; Autorius : Paulius Jurkus
Išleistoje Viktoro Petravičiaus raižinių knygoje yra jo autoportretas. Gilumoje, praplėšę debesis,

8. KOMPOZOTORIUS JONAS BIELINIS 1958/1 sausis; Autorius : A. Narimantas
Kompozitorius J. Bielinis gimė neturtingoje darbininkų šeimoje 1909 m. Gudonių k., Seirijų vis., Alytaus

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai