Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1958 5 gegužė
 

1. GEDULIŲ RAUDA 1958/5 gegužė; Autorius : Motiejus Gustaitis
(IŠ POEMOS "MEILĖ") Vos žengė ant žemės aušra Pirmaisiais dienos siuntiniais, Tuojau

2. VĖJAS GLUOSNIUOSE 1958/5 gegužė; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
DVIEJŲ VEIKSMŲ DRAMATINĖ POEMA VEIKĖJAI KAZIMIERAS ANGELAS KARALIUS EUGENIJUS KUREVIČIUS —

3. EILĖRAŠČIAI 1958/5 gegužė; Autorius : J. AUGUSTAITYTĖ - VAIČIŪNIENĖ
PAVĖJUI LEKIANTYS LAIŠKAI Kai tik vėjas sukasi į rytus, Sidabriniais irklais plėšdamas miglas, Aš

4. MOTIEJUS GUSTAITIS IR JO KŪRYBA 1958/5 gegužė; Autorius : V. Mykolaitis
(Tęsinys) Sekdami Gustaičio kūrybos raidą, mes dažnai pajuntame joje mūsų tautinio visuomeninio

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai