Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1959
Categories 1959
1 sausis (20), 10 gruodis (23), 2 vasaris (16), 3 kovas (18), 4 balandis (24), 5 gegužė (19), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (17), 9 lapkritis (23)
 

1. EUROPIETĖ ŽEMAITĖ 1959/5 gegužė; Autorius : KAN.M. VAITKUS
MIRUS SOFIJAI ČIURLIONIENEI Kaip gedulingas varpas man suskambo žinia: 1958 metų gruodžio 1 dieną

2. DIDĮJĮ KOOPERATININKĄ PRISIMENANT 1959/5 gegužė; Autorius : Al. Gimantas
š. m. balandžio mėn. 22 d. suėjo vieneri metai, kai Kauno klinikose, ilgesnį laiką vėžio ligos

3. AKTORIUS ALEKSANDRAS VITKAUSKAS UŽMIRŠTAMAS TEATRO PRADININKAS 1959/6 birželis; Autorius : STASYS PILKA
KETURI SCENOS ROMANTIKO AITRŪS GYVENIMAI Dem Wunder heimlich nachzudenken — So schoen du

4. EUROPIETĖ ŽEMAITĖ 1959/6 birželis; Autorius : KAN. M. VAITKUS
MIRUS SOFIJAI ČIURLIONIENEI Grįžusi iš Rusijos, ponia Čiurlionienė pabandė prikibti prie Lietuvos

5. EUROPIETĖ ŽEMAITĖ 1959/7 rugsėjis; Autorius : KAN.M. VAITKUS
MIRUS SOFIJAI ČIURLIONIENEI (Pabaiga) Ką bepasakysiu apie savo mylimąjį mokinį ir bičiulį Jurgį

6. PRIEŠYBIŲ DERINTOJAS STASYS ŠALKAUSKIS 1959/8 spalis; Autorius : STASYS YLA
STASYS ŠALKAUSKIS (Ados Korsakaitės litografija) TURINYS: 1. Jakšto ir Šalkauskio paralelė. — 2

7. VEIKLA IR BENDRUOMENĖ 1959/9 lapkritis; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Išskirtinė padėtis Normalaus gyvenimo kraštuose ir pastoviais laikais žmonių rūpesčiai nėra

8. Vysk. Pranciškus Ramanauskas 1959/9 lapkritis; Autorius : Red.
Vysk. Pranciškus Ramanauskas, spalio 15 d. miręs Lietuvoje Velionis, kaip ir kiti Lietuvos vyskupai —

9. MIRE ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS JUOZAPAS SKVIRECKAS 1959/10 gruodis; Autorius : Red.
A. A. ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS JUOZAPAS  SKVIRECKAS ( 1873. IX. 20 - 1959. XII. 3 ) VELIONIES

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai