Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1959 1 sausis
 

Konkurso laimėtojams bus į-teiktos šios premijos: 1.    ASS jaunimo literatūros premija

2. ĮDVASINTA NEREALYBĖ NUGALI TIKROVĘ 1959/1 sausis; Autorius : St. M.
Zuzanos Arlauskaitės-Mikšienės 50 metų lietuviško teatrinio darbo sukakčiai paminėti "Stiklinio

3. POKONCERTINIAI MĄSTYMAI 1959/1 sausis; Autorius : St. S.
Muzika ir daiiė yra tos tarptautinės kalbos,i kuriomis lietuvis kūrėjas gali prabilti kiekvienoj svetimoj

4. BOSTONO SAMBŪRIS NUGIRDĖ ČIKAGĄ RAUDONUOJU VYNU 1959/1 sausis; Autorius : T. Alga
Kiek nejauku prisipažinti, tačiau, manau, kiekvienas sutiksime, jog savo kaimynų latvių naująją,

5. HABEMUS PONTIFICEM 1959/1 sausis; Autorius : J. Vaišnora, MIC
Pop. Jonas XXIII Gal niekad pasaulis taip nelaukė naujojo popiežiaus rinkimų, kaip po Pijaus XII

6. Trumpai 1959/1 sausis; Autorius : Red.
•    Jaunimo žurnalas "Ateitis" leidžia iš Sibiro į laisvąjį pasaulį patekusią

7. LIET. PASIUNTINYBĖ PRIE VATIKANO 1959/1 sausis; Autorius : Red.
Lietuvos Pasiuntinybes prie Vatikano likimas didžiai sujaudino pasaulio lietuvius. Italų spaudoje

8. POPIEŽIUS JONAS XXIII APIE TAIKĄ 1959/1 sausis; Autorius : Red.
Kodėl pagaliau nesantaika bei nesutarimai nederinami, remiantig tiesa ir teisingumu? Kodėl žmonių

9. Įvykiai 1959/1 sausis; Autorius : Red.
•    "Draugo" romano konkurso laimėtojas šiemet yra Juozas švaistas-Balčiūnas, kuriam

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai