Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1981
Categories 1981
1 sausis-vasaris (27), 2 kovas-balandis (25), 3 gegužė-birželis (22), 4 liepa-rugpjūtis (22), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (24)
 

1. Eilėraščiai 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Vladas Šlaitas
VAIZDAI IR NUOTAIKOS Seniai matyti vaizdai nebegrįžta, tačiau sugrįžta jų nuotaikos, nes

2. JURGIO BLEKAIČIO "RUDENS RITMU" 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : V. A. JONYNAS
Recenzijos vietoje Jurgis Blekaitis pavadino savo rinkinį Rudens ritmu. Jau pats knygos vardas kalba

3. Eilėraščiai 1981/2 kovas-balandis; Autorius : DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
Antanas Tamošaitis, 1927 * Kai ugniavabaliai, jonvabaliai virpa tamsiam dangaus tvenkiny — ir

4. MENO KRITIKŲ PASISAKYMAI APIE TAMOŠAIČIO DAILĘ 1981/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Viktoras Vizgirda, Aidai, 1971 gruodžio mėn Antanas Tamošaitis yra pasisavinęs tų dirbinių

5. VEIDRODĖLIS 1981/2 kovas-balandis; Autorius : LIUDAS DOVYDĖNAS
Visi trys plūduriavom Wallenpaupack ežere. —    Čia pati giliausia vieta. Jeigu taip va

6. Antano Tamošaičio tapyba 1981/2 kovas-balandis; Autorius : Red.

7. UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS VIEŠKELIO 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Kazys Bradūnas
Iš premijuoto rankraščio I Vienas užustalėje sėdi Ir valgai vargo vakarienę. Pilkom sermėgom

8. SU DALGE KABELIŲ KAIME 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : KAZIMIERAS BARĖNAS
IŠTRAUKA IŠ ROMANO Paslydo koja malūno laiptuose, ir jis skaudžiai trinktelėjo kelią. Šlubuodamas

9. Poezija 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : JUOZAS KĖKŠTAS
JUOZAS KĖKŠTAS (1915.XI.19 — 1981.IV.16) Šio poeto gyvenimą galima vadinti skaudžia tragedija.

10. M. K. ČIURLIONIS MODERNISTINIŲ SROVIŲ SŪKURYJE 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : ALEKSIS RANNIT
Menininkų esama biografiškųjų ir nebiografiš-kųjų; esama netgi ir antibiografiškųjų. Čiurlionis

11. Pakeliui į tėviškę 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : ALĖ RŪTA
A. Galdikas — Piešinys Rytas buvo tylus, be vėjo, parko medžiai susimąstę, dangus — pilkais ir

12. LAIKO IR ERDVĖS ŠVYTUOKLĖ ALEJO CARPENTIER KŪRYBOJE 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : B. CIPLIJAUSKAITĖ
Paskutiniųjų dešimtmečių laikotarpyje Lotynų Amerikos romanas įsitvirtino pasaulinėje literatūroje

13. SUSITIKIMAS SU SENU SĖBRU 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : VYTAUTAS ALANTAS
IŠTRAUKA IŠ POEMOS ŠVENTARAS PIRMOJI GIESMĖ Apleista palėpė. Langas išeina į stogą. Pakrypęs

14. EILĖRAŠČIAI APIE MIRTĮ 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : JULIJA ŠVABAITĖ

15. AKMENUKAS 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : PETRONĖLĖ ORINTAITĖ
Nuo pat aušros miestelis ankstybai prabudo — ūmai tvinsta žmonių aibės. Urmu išsipila jie gatvelėse

16. Dailės darbai 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Juozas Bagdonas

17. LIETUVIŲ OPEROS SUKAKTIS IR PONCHIELLIO "LIETUVIAI" 1981/6 lapkritis-gruodis; Autorius : ST. SANTVARAS
1. XIX ir XX a. sąvartoj įvyko neabejotini menų ir technologijos susidūrimai. Kartais tie susidūrimai

18. Eilėraščiai 1981/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Leonardas Andriekus
AUKURAS (Čiurlionio vizijoje) I Kas tai per aukuras! Dar tokio nemačiau. — Prieikime, prieikime

19. APŽADŲ MADONA 1981/6 lapkritis-gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Meno problema Jono Griniaus dramoje "Stella maris" Dr. Jonas Grinius 1935 metais Jau trečio savo

20. Dr. JONO GRINIAUS LITERATŪRINĖ KRITIKA 1981/6 lapkritis-gruodis; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
A. Varno piešinys Grožinės literatūros kritiko darbas yra labai nedėkingas, nes beveik visada pats

21. JUAN RAMON JIMENEZ MINTYS APIE POEZIJĄ 1981/6 lapkritis-gruodis; Autorius : JUAN RAMON JIMENEZ
Tenepraeina nė viena diena be poezijos ir be meilės. Nesu — ir nenoriu būti — literatas. Esu tik

22. LIETUVIUS PAMILUSI SOLISTĖ 1981/6 lapkritis-gruodis; Autorius : L. Andriekus
Kultūros Židinyje rugsėjo 27 po koncerto solistė Maralin Niska autografuoja programas. Iš k.: Lietuvos

23. JURGIO GLIAUDOS "BAUSMĖ" 1981/6 lapkritis-gruodis; Autorius : V. Kulbokas
JURGIS GLIAUDĄ: Bausmė. Novelių rinkinys. Išleido Nida. Londonas, 1980, 151 psl. Kaina 3

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai