Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1981
Categories 1981
1 sausis-vasaris (27), 2 kovas-balandis (25), 3 gegužė-birželis (22), 4 liepa-rugpjūtis (22), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (24)
 

1. POLITIKA DEŠIMTMEČIŲ SĄVARTOJE 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Vytautas Vaitiekūnas
Palydėdami XX amžiaus aštuntąjį dešimtmetį, devintojo dešimtmečio angoje klausiamai dairomės, ko

2. REZISTENCIJA LIETUVOJE PO ANTROJO PASAULINIO KARO 1981/2 kovas-balandis; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
ŽVILGSNIS IŠ ISTORINĖS PERSPEKTYVOS Kalbėdami apie rezistenciją, iš tikrųjų kalbame apie

3. POLITIKA DEŠIMTMEČIŲ SĄVARTOJE 1981/2 kovas-balandis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
VI Artimiesiems Rytams aštuntasis dešimtmetis nepašykštėjo lūžių. Irano vidaus padėties lūžis.

4. LIBERALIOJI VAKARŲ INTELIGENTIJA, JOS ILIUZIJOS IR ATSAKOMYBĖ 1981/2 kovas-balandis; Autorius : ANDREI SACHAROV
Pastaraisiais metais man pirmą kartą teko susitikti su žmonėmis iš Vakarų, asmeniniais įspūdžiais

5. KOVOS UŽ LIETUVOS LAISVĘ STRATEGIJOS IR TAKTIKOS KLAUSIMU 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : RIMVYDAS ŠAULYS
Vienas iš pagrindinių žmonių veiklos akstinų yra problemų sprendimas. Gyvenime sprendžiamos įvairaus

6. ŽURNALO "ATEITIES" IDEOLOGINĖ APŽVALGA 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
1946 — 1981 MININT DVIGUBĄ SUKAKTI 1911 m. vasario mėnesį Kaune buvo išspausdintas pirmas Ateities

7. PASIKALBĖJIMAS SU AMNESTY INTERNATIONAL DARBUOTOJAIS 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Marija Matulevičiūtė.
Amnesty International (Tarptautinė Amnestija) gimė Londone prieš beveik 20 metų, nes advokatas Peter

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai