Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1981 4 liepa-rugpjūtis
 

1. GALINGAS TEN, KUR PATS GYVENA 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas Dyvas
JURGIS JANKUS: Kol esu čia. Pasakojimai. Lietuviškos knygos klubo leidinys. Chicago, 1979, 376 psl. Kaina

2. TOMO VENCLOVOS VERTIMAI 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
TOMAS VENCLOVA. Balsai. Vertimai iš pasaulinės poezijos. Išleido Ateities literatūros fondas. Southfield,

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Jonas Vizbaras-Sūduvas: ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ. Draugo premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos knygos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai