Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1982 1 sausis-vasaris
 

1. ATLANTO ATOLAS 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
O TU DIDŽIOJI potvynio banga prie Kennebunkport, Maine, Prabėgusi šalta pro žydinčią

2. DRAMATINIS ŽMOGAUS KELIAS BRAZDŽIONIO POEZIJOJE 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : VACYS KAVALIŪNAS
Poezija gimsta pačiose tolimosiose žmogaus būties gelmėse, teigia Maritain savo knygoje "La situation de

3. MAIRONIO PAMINKLAS KAUNE (granitas) 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : GEDIMINAS JOKŪBONIS

4. KAIP BUVO RENGIAMAS NAUJOJO TESTAMENTO IR PSALMYNO VERTIMAS 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Vaclovas Aliulis
INTERVIU SU NAUJOJO TESTAMNTO  IR PSALMYNO NAUJOJO VERTIMO REDAKTORIUM KUN. VACLOVU ALIULIU JAM

5. Skulptūros 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai