Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1982 4 liepa-rugpjūtis
 

1. "XX AMŽIUS" — DIENRAŠTINĖ NAUJOVĖ 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : STASYS YLA
MININT 45 METŲ SUKAKTĮ Trys pagrindiniai dienraščiai atstovavo trims politinėms grupėms

2. IEŠKANT PAGRINDŲ NAUJŲ LAIKŲ PASAULĖVAIZDŽIUI 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : K.T.
Tarptautinės transasmeniškumo organizacijos 1982 m. suvažiavime Bombėjuje pakartotinai skerbiama

3. ASMENS NEMIRTINGUMAS 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Antanas Maceina
Kažkas yra prasitaręs, bijąs žmogaus, skaičiusio tik vieną knygą ("timeo hominem unius libri"); bijąs

4. LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS VISUOTINIS SUVAŽIAVIMAS 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Leonardas Andriekus
Miela buvo patirti, kad Lietuvių rašytojų draugijos valdyba rengia visuotinį narių suvažiavimą.

5. BERNARDO BRAZDŽIONIO ŽODIS LRD VISUOTINIAME SUVAŽIAVIME 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Paskutinis žymesnis LRD visuotinis suvažiavimas įvyko Chicagoje, 1956 birželio 30 dieną Sherman

6. IŠ LRD ISTORIJOS 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Išlaikant lietuvių literatūros tęstinumą Šiais 1982 metais sueina 50 metų nuo įsisteigimo

7. DEVINTŲJŲ POEZIJOS DIENŲ ĮSPŪDŽIAI 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Juozas Prunskis
Kazys   Bradūnas   savo  eilėrašty "Amžių keleivis" skelbė: Aš iš

8. MŪSŲ BUITYJE 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
—    Arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos byla, užsitęsusi 29 metus, baigta

9. SATURNO ŽIEDŲ ENIGMA 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : A. Radžius
Pirmas nustebimas Du kartu Saturnas nustebino žmogų. Pirmas nustebimas įvyko 1610 m. kai Galilėjus

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai