Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1982 5 rugsėjis-spalis
 

1. PRABILS MANY MAIRONIO LIETUVA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
MAIRONIO MIRTIES PENKIASDEŠIMTMEČIUI   Merdinčią gyvybę     

2. LAIMEI, MAIRONIS 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : TOMAS VENCLOVA
Maironis, Kauno kunigų seminarijos klierikas Poetai, anot Boriso Pasternako, būna dviejų rūšių:


4. MAIRONIS TAUTOS ISTORIJOJE 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
1. Istorija Ant šios temos užbėgau nelauktai. Bernardas Brazdžionis paprašė, kad šiais Maironio

5. SKAUSMAS IR KANČIA MAIRONIO GYVENIME IR PATRIOTINĖJE LYRIKOJE 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
Ten močiutė užlingavo Raudomis mane, Į krūtinę skausmą savo Liejo nežinia. Šiandien, rodos,

6. Vakaro varpas (eilėraštis, dedikuotas Maironiui) 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Jurgis Baltrušaitis
Eilėraštis "Vakaro varpas", dedikuotas Maironiui — vienas iš pirmųjų Jurgio Baltrušaičio

7. MAIRONIS: LAIKAS IR VIETA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : V. TRUMPA
KELETAS TOLIMŲ SILUETŲ Dar 1922 metais, švenčiant Maironio 60-ąją gimimo sukaktį, docento pareigas

8. NUO ZVALIONIO IKI MAIRONIO 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : BERN. BRAZDŽIONIS
Maironio slapyvardžio mįslę menant Maironis šiandieną yra toks lietuviškas ir su lietuvių tauta

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai