Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1982 5 rugsėjis-spalis
 

1. Pastatai, kuriuose Maironis praleido daug savo gyvenimo metų 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Kauno kunigų seminarija, kurios rektorium Maironis buvo 1901 - 1932

2. SVEIKINTINAS RŪPINIMASIS LITURGIJOS KALBA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kun. Vaclovas Aliulis
Pastarieji prof. dr. Antano Maceinos straipsniai "Šventraščio kalbos beieškant" (Draugas, 1982 m.

Kodėl atsirado "LKB Kronika? Lygiai prieš 10 metų, t. y. 1972 m. kovo 19 d. pasirodė pirmasis "LKB

4. XXIX-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : A. Lembergas
Strawberry Hill, Tickenham, 1982.VIII.14-22. Gal kada čia ir buvo kalnelis, garsus savo žemuogėmis, nes

5. VEIKSNIAI, TARINIAI, PAŽYMINIAI 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Juozas Kojelis
Kelios pastabos dėl Vyt. Vaitiekūno "Politika 1981 metais" Jau daugelį metų Aiduose skelbiamos

6. KĄ RAŠĖ APIE MUS LENKŲ ŽURNALAS "KULTŪRA" 1981 METAIS 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : A. Grauslys
Lenkų "Instytut Literacki" Paryžiuje jau daugiau kaip 30 metų leidžia lenkų kalba mėnesinį žurnalą

7. MŪSŲ BUITYJE 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
—    Šv. Kazimiero seserys šiemet mini savo kongregacijos 75 metų įsteigimo jubiliejų.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai