Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1982 6 lapkritis-gruodis
 

1. GEORGIO DE CHIRICO, METAFIZINIO MENO KŪRĖJAS 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : L. A.
Moderniojo Meno muziejus JNew Yorke praėjusį pavasarį (balandžio 3 — birželio 29 d.) surengė

2. "ATEITIES" AKADEMINIO SAVAITGALIO ŽVILGSNIS Į POGRINDŽIO SPAUDĄ 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : J. Baužys
Okupuotos Lietuvos pogrindžio spauda kasmet susilaukia vis didesnio užsienyje gyvenančių lietuvių

3. ŠV. KAZIMIERO MIRTIES SUKAKTIS 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : v s
Kas tautai palikta Gardine, lietuvių pilyje, 1484 m. kovo 4 d. mirė Lietuvos didžiojo kunigaikščio

4. DVIGUBA MYKOLO BIRŽIŠKOS SUKAKTIS 1882.VII.24 — 1962.VIII.24 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Andrius Mironas
Mūsų literatūros istorikas, tautosakos tyrinėtojas, valstybininkas, profesorius, auklėtojas ir

5. MŪSŲ BUITYJE 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Red.
—    Balfo direktorių metinis suvažiavimas įvyko spalio 7 - 10 d. St. Peters-burge.

6. DVI DIENOS PAS SANTVARĄ 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Jurgis Jankus
Malonus  Tėve   Leonardai, Lekiu beveik šimto kilometrų per valandą greitumu nuo

7. MADALENOS BIRUTĖS STANKŪNIENĖS PARODA 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Saulė Jautokaitė
Šių metų rugsėjo 28 — spalio 17d "Galerijoje", 744 N. WelL St.,Chi-cagoje, vyko dailininkės Madalenos

8. Dail. Povilo Puzino sukaktys 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : V. V.
Dail.Povilas Puzinas, vos sulaukęs 60 metų amžiaus, mirė New Yorke 1967 m. spalio m. 20 d. Praėjo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai