Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1983
Categories 1983
1 sausis-vasaris (24), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (25), 4 liepa-rugpjūtis (19), 5 rugsėjis-spalis (24), 6 lapkritis-gruodis (26)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. GRĮŽTANT IŠ ŠEŠĖLIŲ KARALIJOS 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Vytautas A. Jonynas
JULIJA ŠVABAITĖ: Vilties ledinė valtis. Išleido Ateitis. 1981. Chicago. Aplankas — Danguolės

2. MONA PO TREJŲ METŲ 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Titas Alga
EDUARDAS CINZ/\S: Mona. Romanas. Aplankas Petro Mikalajūno. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas

3. NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŠKAS BALSAS 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
Naujoji Anglija nuo seno turi savo poetus, išsakančius to krašto, tos tėviškės baisumus ir grožį.

4. AURELIJOS BALAŠAITIENĖS "SUSITIKIMAS PAMARY" 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
Smagu skaityti apsakymus, kuriuose kas nors suprantamo vyksta. Norisi sužinoti, kaip įtampa išsispręs,

5. ALANTO "PAVERSMIAI" 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Alė Rūta
VYTAUTAS ALANTAS: Paversmiai. Leidėjai: Ignas Andrašiūnas, Simas Kašelionis ir mecenatas Vyto Uz-nys.

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Lidija Šimkutė: PRISIMINIMŲ INKARAI. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Chicaga, 1982. 78

7. SOVIETŲ SĄJUNGOS POLITINE KAITA IR VISUOMENINĖ RAIDA 1983/2 kovas-balandis; Autorius : BRONIUS NEMICKAS
Aleksandro Štromo maždaug virčiau nurodyto pavadinimo knygą 1981 m. išleido Peter D. Long'o leidykla

8. GĖLIŲ GENERACIJA 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Scrib
Petras Melnikas: GĖLIŲ GENERACIJA. Išleido Ateitis, Southfield, Mich. 1982. 228 psl. Kaina 8

9. BASANAVIČIAUS BIOGRAFIJA ANGLŲ KALBA 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Juozas B. Laučka
ALFRED ERICH SENN: Jonas Basanavičius: The Patriarch of the Lithuanian Renaissance. East European Biography

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Anatolijus Kairys: KELIONĖ Į VILNIŲ. Draugo premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas.

11. DANGUJE HUMORO NEBUS 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Antanas Gustaitis: KO LIŪDI, PUTINĖLI? Eleginės satyros. Chicaga. 1982. Išleido Algimanto Mackaus

12. NERIMOS NARUTES LYRIKA 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Stasys Santvaras
Gal prieš dvidešimt penkis metus lietuvių išeivių periodikoj pradėjo pasirodyti savotišku moters

13. Prano Gaidos - NEMARUS MIRTINGASIS 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Juozas B. Laučka
Pranas Gaida: NEMARUS MIRTINGASIS. Arkivyskupas Teofilius Matulionis. Roma. Lietuvių Katalikų Mokslo

14. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ III TOMAS 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Pranas Karalius
Dr. Antanas Rukša: KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS. III tomas. Kovos su lenkais, 1920 - 1923. Išleido

15. KNYGA APIE SOCIALISTINI REALIZMĄ 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : J. Liepinis
SOCIALISTINIS REALIZMAS IR ŠIUOLAIKINIAI MENINIAI IEŠKOJIMAI. Išleido Vaga, Vilnius, 1981. 360 psl. Šią

16. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Vysk. Vincentas Brizgys: II VATIKANO MINTYS IR LIETUVIAI SUSIRINKIME. "Krikščionis Gyvenime" knygų serijos

17. ILGA PASAKA, TRUMPA TIESA 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas Dyvas
Jurgis Jankus: PAPARČIO ŽIEDAS. Pasakojimai, 393 psl. Lietuviškos knygos klubo leidinys, 1982.

18. LIŪNĖS SUTEMOS "VENDETA" 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : R. Šilbajoris
Liūnė Sutema: VENDETA. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. 1981. 64 p. Aplankas ir knygos

19. ADOLFO MARKELIO "NEBAIGTOJI SIMFONIJA" 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : V. Kulbokas
Adolfas Markelis: NEBAIGTOJI SIMFONIJA. Novelės. Aplankas ir viršelis dail. Zitos Sodeikienės. Leidėjas

20. KETURI ROMANAI IŠ RYTŲ EUROPOS 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : J. Liepinis
1980 m. gegužės mėnesį mirė vienas žymiausių Rumunijos rašytojų, Marin Preda, kurio raštuose ir

21. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Bronius Kviklys: LIETUVOS BAŽNYČIOS. II TOMAS. VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA. 480 psl. III TOMAS: KAUNO

22. GEN. RAŠTIKIO ATSIMINIMAI 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kęstutis K. Girnius
Stasys Raštikis: LIETUVOS LIKIMO KELIAIS: Iš mano užrašų. Išleido Akademinės skautijos leidykla,

23. JAV LB "TRIS DEŠIMTMEČIUS" PERSKAIČIUS 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Antanas Gailiušis
JAV LB TRYS DEŠIMTMEČIAI. Išleido Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

24. PIRMI TOKIE ATSIMINIMAI 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Vincentas Liulevičius
Jonas Karvelis: PREKYBININKO KELIU. Prisiminimai. I t. (1905 -1977). Autoriaus leidinys. Chicaga. 1979. 459

25. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Kotryna Grigaitytė: TYLOS DOVANA. Lyrika. Viršelis ir iliustracijos Pauliaus Jurkaus. Išleido Darbininkas.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai