Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1983
Categories 1983
1 sausis-vasaris (24), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (25), 4 liepa-rugpjūtis (19), 5 rugsėjis-spalis (24), 6 lapkritis-gruodis (26)
 

1. Eilėraščiai 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Kotryna Grigaitytė
DERLIUS Kaip svečias vakaro dangus Nusiėmęs skrybėlę ateina Į prisimerkusius šlaitus —

2. ŽMOGUS IR ŽODIS POKARINĖJE LIETUVOS POEZIJOJE 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Nuo tos dienos, Kai aš tapau žmogus, Man viskas pasirodė baisiai sudėtinga. Juozas

3. apsakymai 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
JŪRA Šioje vasarvietėje, kur mes atvažiuojame metai iš metų, aną rytą, auštant, žvilgtelėjau

4. Eilėraščiai 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : ŽIVILĖ BILAIŠYTĖ
AŠIS I Pušies šakos ir ąžuolo lapai vainiku supinti, prie medžio kamieno prikalti, gina,

5. Eilėraščiai 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Leonardas Andriekus
V. Ignas — Lietuva (detalė) JAU NEBESPĖSIME Jau nebespėsime į naują šviesą Kelių

6. IŠSIPILDYMO NERADUSI MOTERIS REALISTINIAME ROMANE 1983/2 kovas-balandis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
XIX a. antrojoje pusėje, kai realizmas pasiekia aukščiausią savo išsivystymo laipsnį, labai gausu

7. Raižiniai 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Vytautas Ignas

8. BUENDIJOS NEŽABOTA VAIZDUOTĖ 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Gabriel Garcia Marquez
(Iš romano "Šimtas metų vienatvės" — Cien Anos de Soledad)   Praslinks daug metų, ir

9. BARBARAI 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Jurgis Blekaitis
Naktį barbarai užėmė šalį. Mes nebuvom įspėti. Net ir pro sapną nieks nesuriko: — Jie —

10. Eilėraščiai 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : MIRGA GIRNIUVIENĖ
SANTUOKINIS GYVENIMAS Ši mudviejų erdvė išvargusi visai Nepatikimi jau baldai, kambariai —

11. METAFIZINIS POETAS 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Tomas Venclova
Prof. dr. Antanas Maceina (Antanas Jasmantas), kuriam sausio 27 suėjo 75 metai amžiaus. Antanas

12. ŽIEDAI 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Nelė Mazalaitė
Nelė  Mazalaitė  -  Gabienė Mergaitė buvo samdinėlė ir — buvo

13. MAGDALENA STANKŪNIENĖ 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : MAGDALENA STANKŪNIENĖ

14. Prierašai 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
Prierašai prie Genezės   Joks laukinis krūmas dar nebuvo išdygęs žemėje , ir jokia

15. DIDYSIS DYKVIETĖS ŽAIDIMAS 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : AUŠRA SLUCKAITĖ-JURAŠIENĖ
ŽAIDIMO TAISYKLĖS VAIKAMS, KURIE NORĖS PAŽAISTI "PALO GATVĖS BERNIŪKŠČIŲ" ISTORIJĄ APIE DYKVIETĖS

16. IŠ REGINOS INGELEVIČIENĖS PARODOS KULTŪROS ŽIDINYJE NEW YORKE 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Nuotr. V. Maželio

17. Eilėraščiai 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : JONAS JUŠKAITIS
ŽAIDIMAS UGNIMI Raudonus žirgus nuo dangaus imi, Poete, vest lyg saulė priešais giedrą.

18. DIDYSIS DYKVIETĖS ŽAIDIMAS 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : AUŠRA SLUCKAITĖ-JURAŠIENĖ
ŽAIDIMO TAISYKLĖS VAIKAMS, KURIE NORĖS PAŽAISTI "PALO GATVĖS BERNIŪKŠČIŲ" ISTORIJĄ APIE DYKVIETĖS

19. KRIKŠČIONIŠKOJI VAKARŲ PASAULIO LITERATŪRA 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : ALF. ŠEŠPLAUKIS
XX amžiaus vokiečių, austrų ir šveicarų literatūros autoriai Krikščioniškosios literatūros

20. LIETUVIŠKOSIOS DVASIOS GELMĖ 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : V. NATKEVIČIUS
LIETUVIŠKOSIOS  DVASIOS  GELMĖ VAIŽGANTO ASMENYBĖJE IR JO VEIKALŲ

21. Eilėraščiai 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
  RUDENĮ Nė vieno debesio danguj. Tiktai bekraštis ir neaprašomas dangus. Norėjau tau

22. SUTANOS IR KAKLARAIŠČIAI 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : PR. DOM. GIRDŽIUS
Matau, paskyrė taip Aukščiausias, Jog vargt ant svieto reiks vienam. Antanas Vienažindys Šiurpulys

23. Adomo Galdiko vėliausio kūrybos laikotarpio paveikslai 1960 — 1969 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Adomas Galdikas

24. KRIKŠČIONIŠKOJI VAKARŲ PASAULIO LITERATŪRA 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : ALF. ŠEŠPLAUKIS
XX amžiaus vokiečių, austrų ir šveicarų literatūros autoriai Tęsinys iš š. m. Aidų Nr.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai