Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1985
Categories 1985
1985 m. 1 sausis-vasaris (20), 1985 m. 2 kovas-balandis (16), 1985 m. 3 gegužė-birželis (20), 1985 m. 4 liepa-rugpjūtis (19), 1985 m. 5 rugsėjis-spalis (19), 1985 m. 6 lapkritis-gruodis (20)
 

1. KAIP PO RUSIJĄ IŠBLAŠKYTI LIETUVIAI PASITIKO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMĄ 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : V. DAUGIRDAITĖ - SRUOGIENĖ
Pirmojo pasaulinio karo metu, kai 1915 m. vasarą vokiečių armija įžengė į Lietuvą, karo veiksmai

2. IŠEIVIJOS LIETUVIŲ JAUNIMAS PASAULYJE 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO PENKTOJO KONGRESO STUDIJINĖS ANKETOS DUOMENYS Sąmoningos tautos,

3. IŠEIVIJOS LIETUVIŲ JAUNIMAS PASAULYJE 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO PENKTOJO KONGRESO STUDIJINĖS ANKETOS DUOMENYS ANTROJI DALIS Šio straipsnio

4. VOKIEČIŲ NEPASISEKUSI MOBILIZACIJA IR JOS PADARINIAI DOKUMENTŲ ATŠVAISTĖJE 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Iš anglų kalbos vertė Bronius Nemickas
(National Archives: RG226 OSS R.A. Nr. 3822 6 1 Jungtinių Amerikos Valstybių Užsienio Tarnyba Nr.

5. APSISPRENDIMAS KRYŽKELĖJE 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : VALDEMARAS M. CUKURAS
PASKAITA, SKAITYTA JUBILIEJINIAME ATEITININKUOS KONGRESE CHICAGOJE 1985 M. RUGPJŪČIO 31 D. "Kilnusis

6. VOKIEČIŲ KĖSLAI Į LIETUVOS JAUNIMĄ DOKUMENTŲ ATŠVAISTĖJE 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Iš anglų kalbos vertė Bronius Nemickas
(National Archives: RG 226 R.A. Nr. 79925) Jungtinių Amerikos Valstybių Užsienio Tarnyba Nr.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai