Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1985
Categories 1985
1985 m. 1 sausis-vasaris (20), 1985 m. 2 kovas-balandis (16), 1985 m. 3 gegužė-birželis (20), 1985 m. 4 liepa-rugpjūtis (19), 1985 m. 5 rugsėjis-spalis (19), 1985 m. 6 lapkritis-gruodis (20)
 

1. JAV LIETUVIŲ 1984 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : A. PLUKAS
1984 metų mūsų veiklos apžvalga yra tikras veidrodis, kuriame matome patys save — išeivijos lietuvius,

2. "SENOVĖS BALTŲ PASAULĖŽIŪRA" 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Dr. JONAS BALYS
Lietuviška mitine tautosaka šių dienų Lietuvoje domisi, ją tyrinėja ir nemažai rašo tautosakininkas

3. KELETAS ŽVILGSNIŲ Į LIETUVOS 1922 METŲ KONSTITUCIJĄ: JOS KILMĖ IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : JUOZAS B. LAUČKA
Lietuvos konstitucinės teisės žinovai (Roemeris, Tumėnas, Krivickas, Račkauskas) atsisteigusios

4. SOVIETINIS TERORAS PIRMAISIAIS POKARIO METAIS 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Kai 1944 m. vasarą komunistai sugrįžo į Lietuvą, gyventojai jų nesutiko kaip pergalingų išvaduotojų

5. ILGIAUSIAI LIETUVIŲ KALBA EINĄS ŽURNALAS 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Leonardas Andriekus
AIDAMS Į PENKIASDEŠIMTMETI ĮŽENGUS   Amerikos lietuviai labai mėgsta švęsti sukaktis bei

6. ASMENYBIŠKUMAS IBSENO DRAMOSE II BRANDAS 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : DR. VINCAS VYČINAS
8. Mirtis Peero Gynto klausiamas, ką gi iš tikrųjų reiškia būti savimi?, Sagų Liejėjas jam atsakė:

7. SOVIETINIS TERORAS PIRMAISIAIS POKARIO METAIS 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
(C) Trėmimsi: Jei gal koks 100,000 Lietuvos gyventojų pateko į sovietinius kalėjimus ir lagerius, tai

8. MOKSLAS, MOKYTOJAI IR MOKINIAI VLADO POŽĖLOS "JAUNYSTĖS ATSIMINIMUOSE" 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Isolda I. Poželaitė - Davis
25 metams nuo jo mirties suėjus Vladas Požėla, visuomenininkas ir advokatas, buvo negausios lietuvių

9. JOHANN SEBASTIAN BACH 300 metų nuo jo gimimo 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Elena Vasyliūnienė
Johann Sebastian Bach, vienas didžiausių pasaulinių kompozitorių, gimė 1685 kovo 21 d. Eisenache,

10. LIETUVOS KAIMYNAS LATGALA 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : DR. ALBERTAS GERUTIS
Paprastai jau taip būna, kad domimės tolimais kraštais, tuo tarpu neretai nepakankamai susivokiame apie

11. PRELATAS VLADAS BUTVILA ATSIMINIMŲ PYNĖJE 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : SUDARĖ VINCENTAS LIULEVIČIUS
2. Mokytojų kursuose a.    Egzaminai. Prie Utenos Saulės gimnazijos (nuo 1923 m.) veikė

12. PREZIDENTAS ALEKSANDRAS STULGINSKIS 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : M. J. Adomaitis
Prezidentas Aleksandras Stulginskis Šimtui metų nuo jo gimimo suėjus 1985 - 1969 - 1985 Aleksandrą

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai