Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1986
Categories 1986
1986 m. 1 (21), 1986 m. 2 (19), 1986 m. 3 (19), 1986 m. 4 (23)
 

1. POETĖS DEBIUTINIS ROMANAS 1986/1986 m. 1; Autorius : Pr. Visvydas
Mano įsitikinimu, gerą beletristiką dažniausiai rašė ir rašo į poeziją linkę žmonės. Mūsuose,

2. PABALTIJO ETNOGRAFINIO ATLASO PRADŽIA LIETUVOJE 1986/1986 m. 1; Autorius : Jurgis Gimbutas
Penkiolikos metų darbas, apie kurį retkarčiais skaitydavome spaudoje, jau realizuotas vienu trečdaliu.

3. LATVIŲ POEZIJOS RINKTINĖ ANGLŲ KALBA 1986/1986 m. 1; Autorius : A. L.
Inara Cedrins (ed.): CONTEM-PORARY LATVIAN POETRY. Iowa City, U. of Iowa Press, 1984 Amerikoje iš spaudos

4. NAUJA DOVANA MAŽIESIEM 1986/1986 m. 1; Autorius : Jurgis Gliauda
Kada mes pradedame aimanuoti dėl lietuvių prarandamo sentimento savo spaudai, verta paklausti, ar tie kurie

5. VYTAUTO ALANTO "GELMIŲ BALSAI" 1986/1986 m. 2; Autorius : K. Barėnas
Ko reikia, kad novelė būtų rimta kandidatė laimėti, sakysim, kažkiek metų "Dirvos" skelbiamuosius

6. SU "MILŽINAIS IR SLIBINAIS" SUSITIKUS 1986/1986 m. 2; Autorius : Antanas Gustaitis
Po ilgesnio laikotarpio poetas Leonardas Žitkevičius (Balys Pa-vabalys) vėl pasiskardeno 1984 metų datos

7. ROMANAS APIE SIBIRĄ IR JO NUTAUTĖJUSIUS HEROJUS 1986/1986 m. 2; Autorius : S. P.
Juozas Požėra: ŽUVYS NEPAŽĮSTA SAVO VAIKŲ. Vilnius, Vaga, 1985. Iki Antrojo pasaulinio karo

8. APIE RYTŲ LIETUVĄ ANGLŲ KALBA 1986/1986 m. 2; Autorius : V. Trumpa
Kai 1980 m. pasirodė dr. Algirdo Budreckio suredaguotas kolektyvinis veikalas Rytų Lietuva ir kai to

9. ISTORIJA APIE SENUS GERUS LAIKUS 1986/1986 m. 3; Autorius : Kęstutis Keblys
Jaunatvės dienų prisiminimai visuomet brangūs ir nenusibostamai įdomūs. Toji flora ir fauna, kurioje

10. LIETUVIŠKOS PSALMĖS 1986/1986 m. 3; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
Rašyti religinę,krikščionišką poeziją yra sunku. Pačios tiesos nekinta, tai jose nėra įtampos.

11. NAUJA PABALTIJO DRAMOS ANTOLOGIJA ANGLŲ KALBA 1986/1986 m. 3; Autorius : al.
Amerikoje iš spaudos išėjo nauja Pabaltijo dramos antologija, pavadinta "Fire and Night" (Ugnis ir

12. NAUJIEJI JURGIO JANKAUS PASAKOJIMAI 1986/1986 m. 4; Autorius : K. Barėnas
Jurgis Jankus —jau seniai ir visuotinai pripažintas mūsų prozos meistras. Jo romanus kritikai yra

13. VAIČIŪNAITĖS VAIZDAI 1986/1986 m. 4; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
Įvairių laikų įvairios vietos Aldonos Veščiūnaitės aplankomos rinkiniu Aidinčios upės (Chicaga:

14. ČESLOVO GRINCEVIČIAUS VIDUDIENIO VARPAI 1986/1986 m. 4; Autorius : A. Tyruolis
Naujasis Česlovo Grincevičiaus pasakojimų ir pasakų rinkinys "Vidudienio varpai" — ketvirtoji

15. JURGIS GLIAUDA — KOVO KETVIRTOJI 1986/1986 m. 4; Autorius : V. Kulbokas
Jurgis Gliauda: KOVO KETVIRTOJI, aplankas P. Jurkaus, Franciscan Press, Brooklyn, N.Y. Išleido

16. LIETUVA VIDURIO EUROPOS KULTŪROS METRAŠTYJE 1986/1986 m. 4; Autorius : sk.
Liepos mėnesį Amerikoje iš spaudos išėjo vidurio Europos kultūros metraščio "Crosscurrents" —

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai