Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1987 1 nr.
 

1. JOGAILA — KARALIUS VLADISLOVAS II 1987/1 nr.; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
Iš rinkinio "Balsai iš anapus", laimėjusio Ateitininkų Federacijos poezijos konkurse pirmąją

2. IŠ RINKINIO RANKRAŠTYJE "PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS" 1987/1 nr.; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
IŠ RINKINIO RANKRAŠTYJE "PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS", LAIMĖJUSIO LB KULTŪROS TARYBOS 1986 METŲ

3. EILĖRAŠČIAI 1987/1 nr.; Autorius : Gediminas Jokimaitis
GELMĖ Aš ėjau ilgai, nuo seklumų pavargęs, vis ieškojau tavęs, vandenų uždengtos, ten, kur

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai