Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1988
Categories 1988
1 nr. (22), 2 nr. (21), 3 nr. (22), 4 nr. (23)
 

1. EILĖRAŠČIAI 1988/1 nr.; Autorius : ELENA TUMIENĖ
Albinas Elskus — "VYŠNIOS" Graviruotas (sandblasted) stiklas Kūrybos valandą Daina rieda, Daina

2. TRYS ODĖS 1988/1 nr.; Autorius : Vainis Aleksa
Poetas Vainis Aleksa gimė 1958 m. Čikagoje. 1984 m. baigė Illinojaus universitetą, įsigydamas anglų

3. KOŠMARAS 1988/1 nr.; Autorius : KAZIMIERAS BARĖNAS
(Ištrauka iš stambesnio darbo) —    Kurgi bėgi? Kur? — Ragaišienė sušaukė jį,

4. EILĖRAŠČIAI 1988/2 nr.; Autorius : Josif Brodsky
Josif Brodsky, 1987 m. Nobelio premijos laureatas. Apie jį 137 - 138 p. ODISĖJAS TELEMACHUO Manasis

5. JOGAILA IR VYTAUTAS 1988/2 nr.; Autorius : ANATOLIJUS KAIRYS
Trijų veiksmų istorinė drama ASMENYS JOGAILA — Lietuvos didysis kunigaikštis. SKIRGAILA —

6. Ciklas be antraščių 1988/3 nr.; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
M. Stankūnienė: Gegužės mėnuo Lietuvoje. Aliejus 1. Po žeme žiba žvaigždės, Akmenys guli

7. EILĖRAŠČIAI 1988/3 nr.; Autorius : GUNARS SALINŠ
Gunars Salins yra vienas įdomiausių latvių poetų išeivijoje. Drauge su kitu poetu, Linardu Taunu, jis

8. VYTAUTO MAČERNIO POEZIJA 1988/3 nr.; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
1. Žvilgsnis į poeto gyvenimą Pirmąkart Vytautą Mačernį pamačiau ką tik baigusį gimnaziją 1939 m.

9. EILĖRAŠČIAI 1988/4 nr.; Autorius : SAULIUS KUBILIUS
Saulius Kubilius yra mūsų jauniausios kartos poetas, gimęs 1960 metais Adelaidėje, Australijoje. Nors dar

10. LIETUVOS DALELĖ PRIE ATLANTO 1988/4 nr.; Autorius : PAULIUS JURKUS
Prieš 40 metų, t. y. 1948 rugpjūčio 15, buvo pašventintas pranciškonų vienuolynas Kennebunk-porte,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai