Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1988
Categories 1988
1 nr. (22), 2 nr. (21), 3 nr. (22), 4 nr. (23)
 

1. LIETUVIŲ FONDO SIDABRINĖ SUKAKTIS 1988/1 nr.; Autorius : P. Juodvalkis
Žvilgsnis į išeivijos padėtį įsteigti milijoninį fondą, kurio pajamomis būtų remiama

Paskaita, kurią skaitė Stasio Šimkaus sūnus Neris Šimkus Juno Beach Floridoje lietuvių surengtame

3. PABALTIJO PROBLEMOS PEN KLUBO KONGRESE 1988/1 nr.; Autorius : al.
Gruodžio pradžioje San Juan mieste, Puerto Rico sostinėje, įvyko Tarptautinio PEN Klubo kongresas.

Laisvieji deguonies radikalai, nors jie yra pagaminami normaliai vartojamose cheminėse deguonies reakcijose,

5. KAI TURTAS APTEMDO AKIS 1988/1 nr.; Autorius : Red
Jei sudėtume Amerikoje gyvenančių lietuvių turtus, tai būtų milijonų milijonai dolerių, kalnų kalnai

6. DIALEKTINĖ AKISTATA APIE LIETUVOS ISTORIJĄ 1988/2 nr.; Autorius : S. P.
Vieškeliais, takais ir kūlgrindomis j lietuvių spaudos ir knygų puslapius plūsta begalinė armija:

7. JOSIFAS BRODSKIS — NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS 1988/2 nr.; Autorius : S. Žemkalnis
1987 m..spalio mėnesį Švedijos Karališkoji Akademija paskyrė tų metų Nobelio literatūros premiją New

8. VIII JAV LB KULTŪRINIŲ PREMIJŲ ŠVENTĖ 1988/2 nr.; Autorius : J. Kojelis
JAV LB Kultūros tarybos kultūrinių premijų švenčių tradicija prasidėjo 1980 metais, ir iki šiol

9. POEZIJOS DIENOS ČIKAGOJE 1988/2 nr.; Autorius : J. Žygas
Rudens ir žiemos metu Jaunimo centro kavinėje Čikagoje penktadienių vakarais vyksta populiarios

10. KĄ KITI RAŠO 1988/2 nr.; Autorius : Red
LIETUVIŠKOS KNYGOS VARGO DIENOS Auga milijoniniai fondai, rengiamos šokių ir dainų bei sporto šentės

11. VERTIMAS KAIP KŪRYBA 1988/3 nr.; Autorius : Stasys Goštautas
Vertimas yra amatas, kurį reikia išmokti ir menas, kurį galima patobulinti. Vertimas turi savo pareigas

12. 1908 METAIS ĮSTEIGTA BALTIMORĖS LIETUVIŲ BIBLIOTEKA 1988/3 nr.; Autorius : Antanas Dundzila
Baltimorės lietuvių biblioteka yra įdomi ir JAV lietuvių istorijai reikšminga institucija. įsteigta

13. PROVERŽIAI MAGDALENOS STANKŪNIENĖS KŪRYBOJE 1988/3 nr.; Autorius : Adolfas Markelis
"Įspūdžiai iš praeities" — tokiu pavadinimu š. m. kovo 11 d. Balzeko lietuviškos kultūros muziejuje

14. VYTAUTUI SAULIUI IŠKELIAVUS 1988/3 nr.; Autorius : Leonardus Andriekus
Vytautas Saulius Vytautas Saulius yra vertas paminėjimo Aiduose labiausiai dėl savo meilės grožiniam

15. ASTRONOMINĖS NAUJIENOS 1988/3 nr.; Autorius : Antanas Girnius
IŠ MOKSLŲ PASAULIO (Prof. Vytauto Straižio paskaitos 1986.V.22 Vilniuje susitikimo su autoriais

16. 150 METŲ NUO ALEKSANDRO PUŠKINO MIRTIES 1988/4 nr.; Autorius : J. Kokštas
Praėjusiais metais sukako 150 metų nuo rusų rašytojo Aleksandro Puškino mirties. Puškinas, kaip ir

17. APOLINARO BAGDONO LYRIKA 1988/4 nr.; Autorius : Anatolijus Kairys
Apolinaras Bagdonas (gim. 1912. VI.4) yra mūsų visuomenei gerai žinomas kultūrininkas ir visuomenės

18. IŠEIVIŲ DAILĖ LIETUVOJE 1988/4 nr.; Autorius : Laima Bialopetravičienė
Dailės parodų rūmuose atidaryta lietuvių išeivijos dailininkų kūrybos apžvalginė paroda. įvairių

19. KANDINSKIO REFLEKSIJOS 1988/4 nr.; Autorius : Isolda I. Poželaitė - Davis
Su Vasilijaus Kandinskio tapyba teko susipažinti po dailininko mirties. Jo gyvenimas kiek panašus į

20. DAR APIE ŽMOGŲ BE DIEVO 1988/4 nr.; Autorius : Dr. Mirga Girniuvienė
Retai išeivijos spaudoj tenka pasiskaityti intelektualinių ginčų — dažniau pasitaiko tuščia

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai