Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1988
Categories 1988
1 nr. (22), 2 nr. (21), 3 nr. (22), 4 nr. (23)
 

1. KRIKŠČIONYBĖ IR TAUTA PO 600 METŲ 1988/1 nr.; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
Šios paskaitos tikslas — apibūdinti krikščionybės įtaką Lietuvoje ir krikščionybės sąveiką

2. KATALIKŲ BAŽNYČIOS LIETUVOJE SITUACIJA SEPTINTOJO KRIKŠČIONYBĖS AMŽIAUS ANGOJE 1988/1 nr.; Autorius : KUN. RIČARDAS MIKUTAVIČIUS
Skiriu — Pirmam pakrikštytam Lietuviui, Pirmam Lietuviui, skelbusiam Kristų, Pirmam Lietuviui,

3. KATALIKŲ BAŽNYČIOS LIETUVOJE SITUACIJA SEPTINTOJO KRIKŠČIONYBĖS AMŽIAUS ANGOJE 1988/2 nr.; Autorius : KUN. RIČARDAS MIKUTAVIČIUS
B. TEIGIAMIEJI POSLINKIAI PRAGIEDRULIAI Būtų labai neteisinga ir paviršutiniška Lietuvių Katalikų

4. LIETUVOS MADONŲ ŠVENTOVĖ CLEVELANDE 1988/2 nr.; Autorius : STASYS SANTVARAS
Dievo Motinos lietuvių parapija Clevelande yra vienas gyviausių mūsų religinių bei kultūrinių centrų

5. KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS ŽODIS LIETUVIAMS 1988/3 nr.; Autorius : Milda Lenkauskienė
Evangelistas Lukas rašo: Zachiejus "troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią,

Arkivyskupą Audrį Bačkį sveikina Šventasis Tėvas Praėjusią vasarą pasklido gera žinia, kad prel.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai