Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1975 2 vasaris
 

1. K. Škirpos pasisakymas 1975/2 vasaris; Autorius : Administrator
Vasario 18 d. sulaukė 80 metų amžiaus gen. štabo pulkininkas Kazys Škirpa, buvęs Lietuvos pasiuntinys

2. 1974 METAI 1975/2 vasaris; Autorius : Red.
Tęsinys iš sausio numerioDailės pasaulyjePraeitais metais gyvenimas tekėjo ramiai. Vasario 16 tradicinės

3. JAUNIMO SUVAŽIAVIMAI 1975/2 vasaris; Autorius : Girnius Saulius A.
Prel. dr. Juozas B. Končius mirė Romoje sausio 13. Ypač pasižymėjo kaip labdaros veikėjas — BALFui

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai