Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1989
Categories 1989
1 nr. (25), 2 nr. (26), 3 nr. (27), 4 nr. (24)
 

1. DOKUMENTACIJA, LIEČIANTI LENKIJOS ULTIMATUMĄ LIETUVAI 1989/1 nr.; Autorius : VANDA DAUGIRDAITĖ - SRUOGIENĖ
Klaidos atitaisymas Didžiai gerbiamas Aidų Redaktoriau, Kreipiuosi į Tamstą, prašydama paskelbti

2. LIETUVOS GYVENIMO PAINIAVOS 1989/3 nr.; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Visuomenė Anksti rytą, vos išaušus, Vilnius tyli, net kvėpuoti užmiršęs. Jokių neono

3. SĄJŪDŽIO IŠPAŽINIMAS 1989/4 nr.; Autorius : KUN. RIČARDAS MIKUTAVIČIUS
Pastovėjus prie fasadinių, euforija išpuoštų Sąjūdžio triumfo arkų, laikas pažvelgti į šį

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai