Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1989
Categories 1989
1 nr. (25), 2 nr. (26), 3 nr. (27), 4 nr. (24)
 

1. ATEISTINĖ KRIKŠČIONYBĖ 1989/1 nr.; Autorius : A. PAŠKUS
Krikščionybė yra dviejų polių, arba "dviejų tikėjimų" religija: tikėjimo į Dievą ir tikėjimo j

2. LEMTINGAS ŽMONIJOS POSLINKIS: NUO MITO Į ISTORIJĄ 1989/2 nr.; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Keturios Žemės tautos yra laikomos žmonijos genijais. Trys iš jų yra tautos su gilia praeitimi:

3. EUROPOS RELIGIJA PRIEŠ ČIA ATSIKELIANT INDOEUROPIEČIAMS arba MEGALITAS 1989/2 nr.; Autorius : VYTAUTAS BAGDANAVICIUS, MIC
Čia yra paskaitos, kurias man teko skaityti būreliui besidominčių proistorės klausimais čikagiečių.

4. IDĖJOS, PROBLEMOS IR KLAUSIMAI DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS FILOSOFIJOJE 1989/3 nr.; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
ĮVADINĖS PASTABOS 1. Dvidešimtajam amžiui prasidedant, filosofijos padėtis skyrėsi radikaliai nuo tos,

5. KAI "RŪTOS" ŽALIAVO IR DYGO "TULPĖS" 1989/3 nr.; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
Mokslus einančio lietuvių katalikiškojo jaunimo organizacijos XIX — XX amžių sandūroje ir

Jei dailininko kūrybos tikslą apibūdinsime kaip galimybę reikšti savo prigimtį per aplinką bei

7. KALBA IR TAUTINĖ SĄMONĖ 1989/4 nr.; Autorius : ALGIMANTAS NORVILAS
Istoriniu požiūriu kalbos ir tautybės santykio klausimas nėra labai senas. Jis atsirado 18-19-ojo

8. BAŽNYČIA: JOS KILMĖ, ESMĖ, VEIKLA 1989/4 nr.; Autorius : LADAS TULABA
Bažnyčia yra Kristaus karalystė žemėje. Jis ją įsteigė. Jis jai vadovauja per savo vietininką, šv.

9. GEODEZIJA ERDVĖS TYRIME 1989/4 nr.; Autorius : ANTANAS GIRNIUS
Įžanga Užpernai sukako 300 metų nuo Newtono Principia pasirodymo ir 10 metų nuo raketų ištobulintojo

10. KAI "RŪTOS" ŽALIAVO IR DYGO "TULPĖS" 1989/4 nr.; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
Mokslus einančio lietuvių katalikiškojo jaunimo organizacijos XIX — XX amžių sandūroje ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai