Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1990
Categories 1990
1 (27), 2 (33), 3 (26), 4 (27)
 

1. Eilėraščiai 1990/1; Autorius : PRANAS VISVYDAS
Grenadoje Grenadoje gimiau — ne mieste, ne saloj, bet žodyje, kurio skambėjimas dainoj

2. APIE KAZIO SAJOS IR SIZIFO AKMENIS 1990/1; Autorius : JONAS ŠOLIŪNAS
Dabar Lietuvoje viskas atgimsta. Pradėta kalbėti ir rašyti daug laisviau. Dažnai visam tam laisvėjimui

3. Literatūros mokslininko Alberto Zalatoriaus žodis 1990/1; Autorius : Albertas Zalatorius
Literatūros mokslininko Alberto Zalatoriaus (dešinėje) žodis, tartas Operos rūmuose Vilniuje 1989 m.

4. ĮVADAS 1990/2; Autorius : Otto Frey
Otto Frei, Lengvasvorių Struktūrų Instituto direktorius, Stuttgarto universitete, Vokietija Audeklinių

5. Aleksandra Kašubiene: dailės darbai 1990/2; Autorius : Aleksandra Kašubiene
Aleksandra Kašubiene: Kevalinių buveinių gyventojai, 1989. Dvylikos koliažų (collages) serija.

6. PRISIKĖLIMO AŠTUOYNTIS 1990/2; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
1. VAKARAS PRIE VILNIAUS Prie seno Vilniaus vienuolyno Istorija pareidama sustoja Su šimtmečių

7. SAVO SKAMBANČIA DAINA 1990/2; Autorius : A. KUČIŪNAS
Buvo toks prancūzų kompozitorius vardu ir pavarde Henri Duparc (1848-1933), pasižymėjęs nemenku

8. Eilėraščiai 1990/2; Autorius : JULIUS KELERAS
Julius Keleras yra jaunosios kartos Lietuvos poetas, gimęs 1961 m. Vilniaus universitete studijavo

9. Aleksandra Kašubienė: meno darbai 1990/2; Autorius : Aleksandra Kašubienė
Aleksandra Kašubienė: Dvidešimtojo amžiaus buveinės (1973), įrengtos Karborundum Keramikos muziejuje,

10. ŽVAIGŽDININKO UŽRAŠAI 1990/3; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
Būk pašlovintas, mano Viešpatie, brolio mėnesio ir žvaigždžių, kurias tu sukūrei danguje

11. LIETUVOS ROMANAS LAISVINASI IŠ SOCIALISTINIO REALIZMO 1990/3; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
1. J. Avyžius dar vis įklimpęs socialistiniame realizme "Brandaus socializmo epocha pagimdė rašytojo

12. EDMUNDAS ATKOČIŪNAS, O.F.M. - poezija 1990/3; Autorius : EDMUNDAS ATKOČIŪNAS, O.F.M.
Edmundas Atkočiūnas yra jaunas kunigas - pranciškonas iš Lietuvos, dabar studijuojąs Romoje

13. MUSŲ KLASĖS VYTURĖLIS 1990/3; Autorius : PAULIUS JURKUS
Praeitis dažnai prisimena taip netikėtai ir tokiu kampu, kad pats nustembi: argi taip galėjo būti. O

Kasmetinė jungtinė paroda "Dailė 90" vyko 1990 m. vasario 23 - kovo 4 d. Čiurlionio galerijoje

15. Eilėraščiai 1990/4; Autorius : JANINA DEGUTYTĖ
Šių metų vasario mėnesį Vilniuje mirė poetė Janina Degutytė. Ji taip pat buvo vertėja ir vaikams

16. Vytauto Igno lino raižiniai iš ciklo "Šventoji Lietuva' 1990/4; Autorius : Vytautas Ignas

17. AUŠTA AUŠRELĖ 1990/4; Autorius : ALĖ RŪTA
Alė Rūta ir Vincė Jonuškaitė (Santa Barbara, 1989 m.) Išvažiuoju vidurnaktį. Palieku Berlyną, lekiu

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai