Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1990 4
 

1. LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS ČIKAGOJE 1990/4; Autorius : Algirdas Tupčiauskas
Čikagoje, Gage parko rajone, netoli nuo skrodžiančio visą didmiestį Western Bulvaro, šiek tiekį rytus

2. LIETUVOS TREMTINIŲ SĄJUNGA 1990/4; Autorius : Balys Gajauskas
Politinių kalinių Sovietų Sąjungoje iš Lietuvos statutas ypatingas: jie atlikdavo bausmes tremtyje ir po

Žodis, pasakytas parodą atidarant Išskirtinė yra ši paroda, išskirtinė naujo muziejaus patalpa,

4. MINDAUGO PILIS PUTNAME 1990/4; Autorius : Juozas Kriaučiūnas
Putname, Connecticuto valstijoje, besilanką lietuviai, tiek gyveną šiame kontinente, tiek atvykę iš

5. PTOLOMĖJAUS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 1990/4; Autorius : A. G.
Pasaulyje garsus graikų mokslininkas, geografas, etnografas Claudius Ptolomaios, lietuviškai Ptolomėjas

6. MŪSŲ BUITYJE 1990/4; Autorius : Red.
— Vytautas Landsbergis, Lietuvos respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininkas, gruodžio 7 - 9 d lankėsi

7. TĖVYNĖJE 1990/4; Autorius : Red.
—    Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienių reikalų ministrai lapkričio 19 d. buvo išprašyti iš

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai