Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1991
Categories 1991
1 (33), 2 (27), 3 (25), 4 (25)
 

1. PETRO JONIKO VEIKALAS: LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE 1991/1; Autorius : William R. Schmalstieg
P. JONIKAS: Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje. Visuomeniniai lietuvių kalbos istorijos bruožai.

2. NAUJAS ROMUALDO LANKAUSKO ROMANAS 1991/1; Autorius : J. Žemkalnis
Romualdas Lankauskas: NĖ VIENAS NEBUVO PAGAILĖTAS. Vilnius, Vaga, 1990. Sibiro tremtinių atsiminimai —

Kun. Ričardas Mikutavičius "Jis ir aš/ vienas į kitą/ per žaizdas smengam/ ir skaudam/ taip

4. BRANDI ŠIUOLAIKINĖ EVANGELIJOS SAMPRATA 1991/1; Autorius : Antanas Rubšys
Paskutinis XX a. dešimtmetis prasideda su atvertomis durimis į ateitį — nežinomą, bet daug žadančią

Į Juozą Grušą ir lietuvių istorinę dramą iš įdomios perskeptyvos žvelgia vengrų literatūrologas

6. DVARŲ IR KAIMŲ GYVULIŲ ŪKIO RAIDA 1991/1; Autorius : Jurgis Gimbutas
Mums pažįstamos knygų serijos "Iš lietuvių kultūros istorijos" 14-sis tomas išleistas Vilniaus

Lietuvių tautos istorijoje švedų -lietuvių kautynės arba Švedijos - Lietuvos karai, ypač pleškėjo

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1991/1; Autorius : Red.
Kazys Bradūnas: PRIE VIENO STALO. Poezijos rinktinė. Iliustracijos dail. Gražinos Didelytės. Išleido

9. VISI PRIE VIENO STALO 1991/2; Autorius : Aleksandras Šidlauskas
1. Ir padėk rankas ant stalo... Nuo vaikystės iki senatvės įvairiomis progomis susitinkame su poezija.

10. ALĖS RŪTOS "MĖLYNO KARVELĖLIO ŠVIESA" 1991/2; Autorius : Edita Nazaraitė
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno Jaunimo Fondas 1990 m. išleido naują rašytojos Alės Rūtos knygą

11. NAZARAITĖS POEZIJOS FANTASMAGORIJA 1991/2; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
Edita Nazaraitė, Lietuvių rašytojų draugijos 1990 metų literatūrinės premijos laureatė. — Vytauto

12. KNYGA APIE ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS MENĄ 1991/2; Autorius : Paulius Jurkus
Aleksandra Tamošaitienė. V. Maželio nuotrauka Kai surandi gerą knygą, ja nuoširdžiai džiaugiesi; o

13. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1991/2; Autorius : Red.
Vytautas Mačernis: PO ŪKANOTU NEŽINIOS DANGUM. Poezija, laiškai, proza. Knygą parengė Vytautas

14. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1991/3; Autorius : Red.
Stasys Santvaras. SAULĖLEIDŽIO SONETAI. Išleido "Vilties" leidykla. Cleveland. 1990. 96 p. Viršelis

15. VENCLOVOS POEZIJOS KNYGA "TANKĖJANTI ŠVIESA" 1991/3; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
Tomo Venclovos naująją poezijos knygą "Tankėjanti šviesa" 1990 metais Čikagoje išleido Algimanto

16. JANKUTĖS NAUJASIS VEIKALAS "SAULĖGRĄŽŲ TVANAS" 1991/3; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
Nijolės Jankutės apsakymų rinkinys Saulėgrąžų tvanas, išleistas Lietuviškos knygos klubo 1990 metais

17. LITHUANIAN CELEBRATIONS — LIETUVIŲ ŠVENTĖS 1991/3; Autorius : K. Daugėla
Pastaroji Lietuvių fotografijos paroda, įvykusi Čikagoje praėjusių metų spalio mėnesį, buvo

18. ANTROJO PASAULINIO KARO DIENORAŠTIS 1991/3; Autorius : Ignas Medžiukas
Algirdas Gustaitis: KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ. De-venių kultūrinio fondo leidinys Nr. 10. Čikaga,

19. PARTIZANŲ GRETOSE ADOLFO RAMANAUSKO - VANAGO PRISIMINIMAI 1991/4; Autorius : ANTANAS DUNDZILA
1989 m. Kaune "Laisvės Kovų archyvas" išleido 214 psl. knygą "Partizanų gretose" — paskutinio Lietuvos

20. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1991/4; Autorius : Red.
Aleksandras Kadžius: KELIAUJAME ABU, MĖNULI. Eilėraščiai. Iliustratorius — Paulius Jurkus. Leidėjas

21. HENRIKO NAGIO "GRĮŽULAS" 1991/4; Autorius : Aleksandras Šidlauskas
Henrikas Nagys. Grįžulas. Poezijos rinktinė. ("Vaga", Vilnius, 1990 m., 304 psl., tiražas 10 000 egz.,

22. BIRUTĖS PŪKELEVICIŪTĖS SUGRĮŽIMAS POEZIJON 1991/4; Autorius : Birutė Ciplijauskaitė
Birutė Pūkelevičiūtė. ATRADIMO RUDUO. Darna, 1990. 90 p. Išleidusi vos vieną poezijos knygą savo

23. PAŠKUS APIE ASMENYBĘ IR RELIGIJĄ 1991/4; Autorius : A. Norvilas
Antanas Paškus: ASMENYBĖ IR RELIGIJA PSICHOLOGINIO VYSTYMOSI PERSPEKTYVOJE. Chicago: Į Laisvę Fondas.

24. KURAITIS GIRNIAUS ATSIMINIMUOSE 1991/4; Autorius : Juozas Laučka
1990 metų pabaigoje knygų pasaulyje pasirodė Antano Vaičiulaičio sudaryta Prano Kuraičio Filosofijos

25. GAVELIO KELIONĖ Į NAKTIES DUGNĄ 1991/4; Autorius : J. Žemkalnis
Ričardas Gavelis: VILNIAUS POKERIS. Vilnius. "Vaga", 1989. Pototalitarinė Lietuva susilaukė savo pirmo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai